Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Δράσεις

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, καλλιεργούμε την Οικολογική και τη Φιλανθρωπική ευαισθησία των μικρών και των μεγάλων μαθητών μας με διάφορες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Στο σημείο αυτό του ιστοτόπου μας μπορείτε να δείτε κάποιες από αυτές.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ