Πολιτική Ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ιστότοπος Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου μας https://www.palladio.edu.gr (εφεξής "Ιστότοπος") και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Χρήσιμοι Ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

 1. "Προσωπικά δεδομένα": είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής που χρησιμοποιεί για να μπαίνει στο διαδίκτυο (IP address), ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται "υποκείμενο των δεδομένων".
 2. "Επεξεργασία" είναι κάθε πράξη που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. "Νομοθεσία": Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).
 4. "Αρχεία Καταγραφής" (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστοτόπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).
 5. "Cookies": Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που εγκαθίστανται στη ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, ταμπλέτα) όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν (Δείτε αναλυτικά Ενημέρωση για τα cookies).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η εταιρία ΚΟΡΑΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Σκόπα 8, Νέα Σμύρνη, admin@korais-education.gr (εφεξής «το Εκπαιδευτήριο»).

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

 1. Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας
  • Data logs

   Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

   • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-Address)
   • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
   • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time - GMT)
   • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
   • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
   • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
   • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
   • Φυλλομετρητής (browser)
   • Λειτουργικό σύστημα
   • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
  • Cookies

   Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

  Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα session cookies, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας, όλα τα υπόλοιπα cookies καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας και τα ενεργοποιήσετε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο.

 2. Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς

  Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Ενημέρωση για τα cookies

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπός μας αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και διακρίνονται καταρχήν σε:

 1. Session cookies, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί. Τα session cookies αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files), που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

  Μόνον ο Ιστότοπός μας μπορεί να διαβάσει τα session cookies. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

  Τα session cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

  Ειδικότερα, τα session cookies περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Μοναδικό -τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστότοπου.
  • Χρόνος πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη του Ιστοτόπου.
  • Χρόνος προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη.
  • Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη.
 2. "Προαιρετικά Cookies" που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον μας δώσετε την συγκατάθεσή σας, δηλαδή μόνο αν τα ενεργοποιήσετε μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που σας παρέχουμε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τα "Προαιρετικά Cookies" από τηνεπιλογή "Ρυθμίσεις Cookies" στο υποσέλιδο.

  Περαιτέρω, τα "Προαιρετικά Cookies" μας διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες που αναφέρουμε στον κατωτέρω πίνακα:

  1. "Λειτουργικά Cookies" που διευκολύνουν τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο.
  2. "Cookies Ανάλυσης" που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις σας, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από όλους τους επισκέπτες μας και έτσι να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στον Ιστότοπό μας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει.
  3. "Διαφημιστικά Cookies" που δίνουν πληροφορίες για το σχολείο μας, ώστε οι διαφημίσεις μας να είναι στοχευμένες στις δικές σας προτιμήσεις.

Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε

α/αΟνομασίαΚατηγορίαΠεριγραφή/ΣκοπόςΠάροχοςΔιάρκειαΕνεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1languageΑπαραίτητοΕλέγχει τις επιλογές γλώσσας του χρήστη.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
2dnn_IsMobileΑπαραίτητοΕλέγχει αν ο χρήστης πλοηγείται στην ιστοσελίδα από φορητό Πρόγραμμα Περιήγησης ώστε να προσαρμόσει τη σελίδα.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
3authenticationΑπαραίτητοΕκδίδεται από το DNN, αποθηκεύει αν ένας χρήστης είναι πιστοποιημένος, δημιουργείται όταν ένας χρήστης συνδέεται με τον λογαριασμό του.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα ή αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
4LastPageIdΑπαραίτητοΚαταγράφει την προηγούμενη ιστοσελίδα που επισκέφθηκε ο χρήστης μέσα στον ιστότοπο.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
5__RequestVerificationTokenΑπαραίτητοCookie κατά της πλαστογράφησης που έχει δημιουργηθεί από εφαρμογές ιστού που έχουν δημιουργηθεί με τεχνολογίες ASP.NET MVC. Έχει σχεδιαστεί για να σταματήσει τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση περιεχομένου σε έναν ιστότοπο, γνωστή ως Cross-Site Request Forgery. www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
6.DOTNETNUKEΑπαραίτητοΕκδίδεται από το DNN, είναι απαραίτητο για τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας που πραγματοποιούν οι φόρμες, δημιουργείται όταν ένας χρήστης συνδέεται με τον λογαριασμό του.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα ή αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
7.SiteGroupΑπαραίτητοΕκδίδεται από το DNN, αποθηκεύει σε ποια ομάδα ανήκει ο χρήστης, δημιουργείται όταν ένας χρήστης συνδέεται με τον λογαριασμό του.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα ή αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
8caroufredsel_cookie_1ΑπαραίτητοΒοηθάει στην εναλλαγή των εικόνων στην κεντρική σελίδα του Ιστότοπου. Δεν καταγράφει στοιχεία χρήστη.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
9acgroupswithpersist, acopendividsΑπαραίτητοΦανερώνουν και κρύβουν στοιχεία της ιστοσελίδας ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Δεν καταγράφει στοιχεία χρήστη.www.palladio.edu.grSession Cookie - Διαγράφεται αυτόματα όταν κλείσετε τον Προγράμματος Περιήγησης.Είναι πάντοτε ενεργοποιημένα και δεν έχετε δυνατότητα να τα απενεργοποιήσετε.
10ASPXANONYMOUSΑπαραίτητοΧρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων στοιχείων χρήστη κατά την έγκριση των εφαρμογών στον ιστότοπο.www.palladio.edu.gr2 μήνεςΕίναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
11USERNAME_CHANGEDΑπαραίτητοΕκδίδεται από το DNN και χρησιμοποιείται από το CMS για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη κατά τη σύνδεση. www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα ή αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Είναι πάντοτε ενεργοποιημένο και δεν έχετε δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε.
12DNNEvents1258ΛειτουργικόΠαρουσιάζει τα επόμενα γεγονότα.www.palladio.edu.grΔιαγράφεται αυτόματα όταν πλοηγηθείτε μακριά από την ιστοσελίδα.Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.
13_gat, _gid, _gaΑνάλυσηςCookies των Google Analytics που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου. Για λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική πολιτική απορρήτου της Google.www.palladio.edu.grΓια λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική πολιτική απορρήτου της Google.Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τον διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr. Ενδεχόμενη απενεργοποίηση των Cookies Ανάλυσης δεν επηρεάζει άμεσα την περιήγησή σας, αλλά περιορίζει τη δυνατότητά μας να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο.
14fr, trMarketingΧρησιμοποιείται από το Facebook για να παραδώσει μια σειρά προϊόντων διαφήμισης, όπως προσφορά σε πραγματικό χρόνο από διαφημιζόμενους τρίτων.facebook.comΓια λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική πολιτική απορρήτου της facebook.Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του Ιστοτόπου στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις που προβλέπονται στη Νομοθεσία:

 1. Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ιστότοπου.
 2. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. Το εκπαιδευτήριο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στον παραπάνω Πίνακα («Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε»).

Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό:

 1. Δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω της Πλατφόρμας και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία ("δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης"),
 2. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια,
 3. Δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους,
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να μας ζητάτε να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους που υποδεικνύετε εσείς (για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση),
 6. Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση webmaster@korais-education.gr . Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.