Καθημερινά το σχολείο λειτουργεί 8:30-16:45. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του σχολείου μας χωρίζεται σε δύο ζώνες:
 • Τη διευρυμένη πρωινή ζώνη που είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά και διαρκεί από τις 8:30 έως τις 14:10 για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και έως τις 14:45 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
 • Την απογευματινή ζώνη που είναι προαιρετική και στην οποία γίνεται η μελέτη και οι άλλες απογευματινές δραστηριότητες. Κάθε οικογένεια μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα του παιδιού σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.
Το βασικό πρόγραμμα του σχολείου μας είναι ενισχυμένο και ποσοτικά και ποιοτικά.
Συγκεκριμένα, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα που προβλέπεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν:
Στο Νηπιαγωγείο:
 • την αγγλική γλώσσα (5 ώρες την εβδομάδα)
 • την κινητική αγωγή και την κολύμβηση (3 ώρες την εβδομάδα)
 • το εργαστήριο STEM (1 ώρα την εβδομάδα)
 • την περιβαλλοντική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τη μουσική (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τη θεατρική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τα καλλιτεχνικά (1 ώρα την εβδομάδα)
Στο Δημοτικό:
 • την αγγλική γλώσσα (5 ώρες την εβδομάδα και 1 ώρα την εβδομάδα Content and Language Integrated Learning)
 • την κινητική αγωγή (3 ώρες την εβδομάδα από Α' έως και Δ' Δημοτικού, 2 ώρες την εβδομάδα στην Ε' και Στ')
 • την πληροφορική (1 ώρα την εβδομάδα από Α' και 1 ώρα την εβδομάδα Coding από Δ' Δημοτικού)
 • το εργαστήριο STEM
 • την ενισχυτική διδασκαλία σε βασικά μαθήματα (Ν. Γλώσσα, Μαθηματικά)
 • τη θεατρική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τη μουσική (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τα καλλιτεχνικά (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τη μαθηματική λογική (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα ισπανικά (2 ώρες την εβδομάδα από Δ' Δημοτικού)
Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο: 
 • την αγγλική γλώσσα (5 ώρες την εβδομάδα)
 • τα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα ισπανικά (2 ώρες την εβδομάδα)
 • τη μαθηματική σκέψη (1 ώρα την εβδομάδα)
 • το εργαστήριο φυσικών επιστημών (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τα θέματα επικαιρότητας (1 ώρα την εβδομάδα)
 • την οικονομία (1 ώρα την εβδομάδα)
 • τον προγραμματισμό (1 ώρα την εβδομάδα)
 • την ενισχυτική διδασκαλία σε βασικά μαθήματα (Ν. Ελληνικά, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική)
 • τους ομίλους διαφορετικών ενδιαφερόντων στο Γυμνάσιο (2 ώρες την εβδομάδα)
 • τα φροντιστηριακά μαθήματα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο Λύκειο (6 - 9 ώρες την εβδομάδα)
Υπάρχουν γνωστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, δημιουργικές και καλοκαιρινές δραστηριότητες. Η προσπάθεια του σχολείου μας είναι να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερα διδακτικά αντικείμενα στο βασικό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τμήματα για μια πληθώρα δραστηριοτήτων που μπορεί να επιλέξει η οικογένεια, εφόσον επιθυμεί:
Γνωστικές Δραστηριότητες
 • Δημιουργικές Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου
 • Απογευματινή Μελέτη Δημοτικού
 • Φροντιστηριακά Μαθήματα Λυκείου
Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Κολύμβηση
 • Ποδόσφαιρο
 • Μπάσκετ
 • Βόλεϊ
 • Τένις
 • Tae-Kwon-Do
 • Ξιφασκία
Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
 • Μπαλέτο
 • Σύγχρονος ή Μοντέρνος Χορός
 • Πιάνο
 • Κιθάρα
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
Δημιουργικές Δραστηριότητες
 • Σκάκι
 • Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
Καλοκαιρινές Δραστηριότητες
 • Καλοκαιρινό Camp
Στις ξένες γλώσσες, στην πληροφορική και σε όποια αθλήματα υπάρχει κάποια μορφή πιστοποίησης (π.χ. ζώνες στο Tae-Kwon-Do).
Το σχολείο μας συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανεξάρτητων φορέων που παρέχουν πιστοποιήσεις που στο μέλλον θα φανούν χρήσιμες στους μαθητές μας. Συγκεκριμένα:
 • Αγγλική Γλώσσα: τα παιδιά συμμετέχουν σε εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge ήδη από τη Δ' Δημοτικού. Στη Β' Γυμνασίου δίνουν το πρώτο επίσημο δίπλωμα του πανεπιστημίου, το FCE (Lower) ενώ στην Α' Λυκείου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το Proficiency.
 • Γαλλική-Γερμανική-Ισπανική Γλώσσα: τα παιδιά στη Γ' Γυμνασίου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το επίπεδο Β2.
 • Πληροφορική: τα παιδιά στο τέλος του Δημοτικού είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το δίπλωμα ECDL e-kids.
Φυσικά! Πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό στην οικογένεια, σε έναν χώρο δραστηριοποίησης μικρών και μεγάλων και όχι απομακρυσμένο από τη ζωή των γονέων.
Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε ως εκπαιδευτικοί είναι τέτοιες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι γονείς να απολαύσουν πτυχές της σχολικής ζωής. Εκδρομές, αθλητικές ημερίδες, φιλανθρωπικά bazaar είναι ορισμένες από τις εκδηλώσεις που οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν μαζί με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Η αξιολόγηση της προόδου των παιδιών είναι πολυεπίπεδη.
Ο βαθμός είναι μια μονοδιάστατη αποτύπωση της προσπάθειας ενός μαθητή υπό κάποιες δεδομένες συνθήκες. Παρόλα αυτά, η εικόνα του παιδιού μέσα στο σχολείο έχει πολλές πτυχές και ένας έμπειρος εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να τις αξιολογεί όλες, ώστε να βοηθά το παιδί και την οικογένεια να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
Επομένως, στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, η επικοινωνία οικογένειας και σχολείου δεν κρύβεται πίσω από μια απλή βαθμολογία. Οι επαφές με την οικογένεια είναι τακτικές και περιλαμβάνουν πληροφορίες και αποτύπωση της σωματικής, της κοινωνικής, της συναισθηματικής κατάστασης του παιδιού. Για κάθε παιδί ξεχωριστά, μπαίνουν επιτεύξιμοι στόχοι τους οποίους προσπαθούμε σιγά σιγά να κατακτήσουμε και η αξιολόγηση γίνεται βάσει αυτής της πορείας.
Εκδηλώσεις πέραν του στενού πλαισίου του μαθήματος γίνονται συνεχώς και, μέσα από αυτές, ο δάσκαλος προσπαθεί να ενισχύσει την εργασία σε ομάδες. Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, πιστεύουμε ότι ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται στο να δώσει στα παιδιά γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, αλλά επεκτείνεται στο να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, να τους μάθει να λειτουργούν ομαδικά, να βάζουν συγκεκριμένους στόχους και να συνεργάζονται ώστε να τους πετύχουν. Μέσα στην καθημερινότητα της τάξης, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε ομάδες, κάτι που είναι εφικτό μέσα στα πλαίσια της καθημερινής Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο, της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό, και των Εκπαιδευτικών Δράσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Παράλληλα, εκδηλώσεις όπως το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar, οι γιορτές με την αφορμή σημαντικών επετείων κ.ά. αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σχολική ζωή. Τα μεγαλύτερα παιδιά συμμετέχουν σε συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, πολλές φορές με δική τους πρωτοβουλία και οργάνωση.
Όχι, δεν χρειάζονται.Το φροντιστήριο στα μαθήματα του σχολείου, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, τις περισσότερες φορές λειτουργεί αρνητικά, καθώς προσθέτει πολύ φόρτο και κούραση, με αντάλλαγμα συγκριτικά ελάχιστη βελτίωση επιδόσεων (προφανής εξαίρεση στον κανόνα αυτό, όταν υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία που διαπιστωμένα χρειάζεται ατομική αντιμετώπιση και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με μέτρο και με συνεννόηση με το ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα του σχολείου). 
Επίσης, το σχολείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τις ξένες γλώσσες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματός του, όπως την πληροφορική, σ' ένα επίπεδο σπουδών υψηλών απαιτήσεων και με τόσο εντατικούς στόχους που να μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη ύπαρξης εξωτερικής υποστήριξης για τον μέσο μαθητή. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ξεκινούν στο βασικό πρόγραμμα:
 • την αγγλική γλώσσα καθημερινά από την Α' Δημοτικού και τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge ήδη από τη Δ' Δημοτικού. Στη Β' Γυμνασίου δίνουν το πρώτο επίσημο δίπλωμα του πανεπιστημίου, το FCE (Lower) ενώ στην Α' Λυκείου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το Proficiency. 
 • τη γαλλική, τη γερμανική γλώσσα ή την ισπανική δύο φορές την εβδομάδα από τη Δ' Δημοτικού και τρεις φορές από την Α' Γυμνασίου. Στη Γ' Γυμνασίου είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο δίπλωμα κάθε γλώσσας.
 • την πληροφορική από την Α' Δημοτικού με μία φορά την εβδομάδα και από τη Γ' Δημοτικού με δύο φορές την εβδομάδα, ώστε στο τέλος του Δημοτικού να είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το δίπλωμα e-kids.
Τέλος, πολύ σημαντική θεωρούμε τη λειτουργία φροντιστηριακών τμημάτων στο Λύκειο. Τα μαθήματα αυτά, δεν έχουν ως αντικείμενο την προετοιμασία των παιδιών στην ύλη της τάξης τους, αλλά τη φροντιστηριακού επιπέδου προετοιμασία σε βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κάθε παιδί. Τα μαθήματα χωρίζονται σε κλάδους που διδάσκονται από εξειδικευμένους καθηγητές. Στόχος είναι τα παιδιά να απαλλαγούν από το άγχος του απογευματινού φροντιστηρίου και να γνωρίζουν ότι το σχολείο τους παρέχει μια αξιόπιστη λύση για την προετοιμασία τους.
Το σχολείο είναι ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου: τις ημέρες που γίνονται τα μαθήματα, σε εκπαιδευτικές αργίες, το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Δεν υπάρχουν προγράμματα για τα παιδιά μόνο κατά τον Αύγουστο. Αναλυτικότερα, το σχολείο, εκτός από τις ημέρες που γίνονται τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της χώρας (11/9 έως 15/6), λειτουργεί και στις παρακάτω περιπτώσεις: σε όλες τις εκπαιδευτικές αργίες λειτουργούν τμήματα φύλαξης ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να μην χρειάζεται να αλλάζουν τον καθημερινό προγραμματισμό τους. Έτσι, τμήματα φύλαξης όπου τα παιδιά περνούν το χρόνο τους ευχάριστα και δημιουργικά, λειτουργούν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, στις 30/1 (γιορτή των Τριών Ιεραρχών), στις 17/11 (επέτειος Πολυτεχνείου), σε ημερομηνίες που δεν γίνονται μαθήματα λόγω εκλογών κλπ. Από τις 16/06 έως τις 31/7 διοργανώνεται το πρόγραμμα του καλοκαιρινού “Camp”, το οποίο: γίνεται στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας. Περιλαμβάνει καθημερινά πολλές και ενδιαφέρουσες δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά (αθλητικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές). Σχεδιάζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας και εκτελείται επίσης από τους ανθρώπους του σχολείου μας (προπονητές, καθηγητές πληροφορικής και αισθητικής αγωγής κλπ). Χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους της μίας εβδομάδας, ώστε να διευκολύνει τον προγραμματισμό των οικογενειών που το επιλέγουν. Δείτε επίσης: Πρόγραμμα καλοκαιρινού Camp
Ανάλογα με τη δραστηριότητα που ακολουθούν, τα παιδιά τρώνε: αμέσως μετά το σχόλασμα (14:10) τις ημέρες που έχουν μελέτη ή κάποια άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνει σωματική άσκηση. Εφόσον συμμετέχουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα (κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπαλέτο, Tae Kwon Do κλπ.), αμέσως μετά το τέλος της (15:00).
Το σχολικό περνάει μπροστά από το κάθε σπίτι. Τα δρομολόγια γίνονται με τα σχολικά λεωφορεία του σχολείου μας τα οποία περνούν από κάθε σπίτι. Δεν εφαρμόζουμε το σύστημα της παραλαβής και παράδοσης των μαθητών μας από συγκεκριμένες στάσεις ανά περιοχή, διότι δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά και επιβαρύνει τους γονείς. Σημειώνουμε εδώ ότι τα πληρώματα των σχολικών λεωφορείων (οδηγοί και συνοδοί) είναι πεπειραμένα και εξοικειωμένα με τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζει το Γραφείο Κίνησης του σχολείου. Προφανώς, ανά πάσα στιγμή οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν το υπηρεσιακό τηλέφωνο της συνοδού που βρίσκεται στο σχολικό του παιδιού τους. Ταυτόχρονα, όλα τα σχολικά είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης στόλου του σχολείου μας, ώστε να ελέγχονται παράμετροι της λειτουργίας τους: οι διαδρομές που ακολουθούν, η τήρηση των ορίων ταχύτητας, η θέση στην οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή κλπ. Τέλος, όταν τα παιδιά μεταφέρονται στο σπίτι τους, η συνοδός ελέγχει ότι τα υποδέχεται είτε ένας από τους δύο γονείς είτε άτομο το οποίο έχουν οι ίδιοι δηλώσει στο σχολείο ότι μπορεί να παραλαμβάνει τα παιδιά.
Ανάλογα με τη δραστηριότητα που ακολουθούν, τα παιδιά τρώνε: αμέσως μετά το σχόλασμα (14:10) τις ημέρες που έχουν μελέτη ή κάποια άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνει σωματική άσκηση. Εφόσον συμμετέχουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα (κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπαλέτο, Tae Kwon Do κλπ.), αμέσως μετά το τέλος της (15:00).
Κάθε εκπαιδευτικός επιλέγεται με βάση την εμπειρία του, την επάρκεια των γνώσεών του και τη δυνατότητα προσαρμογής στο δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον του σχολείου μας. Στην πράξη, μας ενδιαφέρει ο εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας να έχει δοκιμαστεί κοντά μας προτού αναλάβει τμήματα ή ώρες του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος. Εκτός από τις διαδικασίες επιλογής και προετοιμασίας των δασκάλων και καθηγητών του σχολείου μας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κάθε χρόνο καταρτίζει προγράμματα επιμόρφωσης για ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων που πρέπει να έχουμε όλοι εμείς, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί: εφαρμογές σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κλπ.
Όχι, εφόσον η μελέτη των παιδιών στο σπίτι είναι σωστά οργανωμένη. Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού τελειώνουν τις εργασίες τους σε μια περίπου ώρα. Είναι αυτονόητο πως μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και ο ρυθμός διαβάσματος κάθε παιδιού. Πράγματι, υπάρχουν παιδιά με γρήγορο ρυθμό διαβάσματος και αφομοίωσης των αντικειμένων, που τελειώνουν συχνά σε λιγότερο από μία ώρα. Αντιστοίχως, υπάρχουν παιδιά που για να μελετήσουν ποιοτικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο, ο οποίος όμως δεν προσεγγίζει τα όσα υπερβολικά ακούγονται. Στις μεγαλύτερες τάξεις, όπου διευρύνονται τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αυξάνεται ο χρόνος διαβάσματος. Εφόσον τα παιδιά μάθουν από τα πρώτα τους σχολικά βήματα να διαβάζουν οργανωμένα, θα μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους και θα ελαχιστοποιήσουν το χρόνο μελέτης τους. Η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας επιβαρύνει την καθημερινότητα πολλών οικογενειών. Γι’ αυτόν τον λόγο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των απογευματινών τμημάτων μελέτης του σχολείου μας. Ο τρόπος δουλειάς μας είναι ο εξής: τα παιδιά που παραμένουν, αμέσως μετά το σχόλασμα τρώνε και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που έχουν για να ξεκουραστούν, εντάσσονται στα τμήματα μελέτης. Σε κάθε τμήμα βρίσκεται ένας εκπαιδευτικός που συνεργάζεται άμεσα με τον πρωινό δάσκαλο και γνωρίζει τα καθήκοντα της ημέρας, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Στόχος μας είναι τα παιδιά να τελειώνουν όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, έτσι ώστε όταν γυρνούν σπίτι να έχουν ποιοτικό χρόνο για ξεκούραση, παιχνίδι και δραστηριότητες με τους γονείς τους.
Ναι, υπάρχει παιδοψυχολόγος, που αποτελεί μέλος του σχολείου μας εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία να υποστηρίζει αποτελεσματικά το έργο μας.Ο ρόλος της παιδοψυχολόγου στο σχολείο είναι πολυσύνθετος: παρακολουθεί την πορεία των παιδιών ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξή τους. Υποστηρίζει το διδακτικό προσωπικό δίνοντάς του συμβουλές για την αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς. Συναντά τους γονείς των παιδιών όποτε αυτοί το ζητήσουν ή όταν θεωρήσουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε και αυτό το επίπεδο συνεργασίας για να δουλέψουμε αποτελεσματικά με το παιδί. Αποτελεί τον ομιλητή σε διαλέξεις και συζητήσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Ναι, διότι τα διαλείμματα γίνονται στους ασφαλείς και ελεγχόμενους χώρους του σχολείου μας, ενώ όλο το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει στην επιτήρηση. Στα διαλείμματα όλοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μαζί με τα παιδιά στην αυλή. Επεμβαίνουν όταν χρειάζεται, συμμετέχουν στο παιχνίδι των παιδιών και κάποιες φορές το οργανώνουν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνουν μόνα τους. Γενικότερη αρχή για τη λειτουργία μας, είναι ότι τα παιδιά δεν κινούνται ανεξέλεγκτα στους χώρους του σχολείου. Τις ώρες των μαθημάτων βρίσκονται με τους δασκάλους τους, στις αλλαγές ωρών (όταν χρειάζεται να αλλάξουν αίθουσα) συνοδεύονται από τον δάσκαλο με τον οποίο θα κάνουν το μάθημα, στα διαλείμματα βρίσκονται με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, ενώ τα μικρότερα παιδιά (Νηπιαγωγείο, Α’ Δημοτικού) έχουν βοήθεια όταν πηγαίνουν τουαλέτα.
Στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, τα παιδιά των μικρών ηλικιών δεν υποβάλλονται σε διαδικασίες κληρώσεων και, πολύ περισσότερο, εξετάσεων. Το σχολείο μας έχει συγκεκριμένες και σχετικά περιορισμένες θέσεις για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν. Αυτό οφείλεται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία που έχουμε επιλέξει, βασικό κομμάτι της οποίας είναι πως το σχολείο αποτελεί μία μεγάλη οικογένεια για τα παιδιά, οπότε δεν πρέπει να είναι αχανές. Οι θέσεις των τμημάτων καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας και όταν εξαντληθούν σταματούν οι εγγραφές, οπότε δε δημιουργούνται παραπάνω τμήματα και δεν εγγράφονται παραπάνω μαθητές σε σχέση με τον σχεδιασμό μας. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει να έρθει στο σχολείο μας σε κάποια τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου, γίνεται αξιολόγηση της αίτησής του. Πρωτεύον σε μία τέτοια περίπτωση είναι ο νέος μαθητής ή η μαθήτρια να μπορεί να ενταχθεί στην τάξη του σχολείου μας. Εφόσον δεν μπορεί να ακολουθήσει το επίπεδο δουλειάς, τότε είναι προς όφελος και του ίδιου του παιδιού να μην εγγραφεί στο σχολείο μας. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το περιβάλλον του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ δεν είναι καταπιεστικό ούτε απευθύνεται σε μία «ελίτ» μαθητών. Είναι όμως ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε μαθητής ή μαθήτρια βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναπτύξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά του.
Εξαρτάται από τη βαθμίδα, την τάξη και τις επιλογές κάθε οικογένειας. Συγκεκριμένα, αυτή η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί απόλυτα επειδή:
 • κάθε οικογένεια επιλέγει για το παιδί διαφορετικές δραστηριότητες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Για παράδειγμα, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο, απογευματινή ζώνη, καλοκαιρινές δραστηριότητες.
 • κάθε οικογένεια μπορεί να επιλέξει το πλάνο καταβολής διδάκτρων που την εξυπηρετεί καλύτερα
 • υπάρχουν συστήματα εκπτώσεων υπό κάποιες προϋποθέσεις
Όλα τα παραπάνω αναλύονται σε προσωπική συνάντηση που έχει ο γονέας με τους ανθρώπους του σχολείου κατά τη διαδικασία γνωριμίας με το σχολείο και δίνονται όλες οι δυνατές εναλλακτικές προκειμένου κάθε οικογένεια να επιλέξει το πλάνο που την εξυπηρετεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σχολείο συμπληρώνοντας τη φόρμα ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2108979459.
Όχι, αποκλείεται. Πιο αναλυτικά, φροντίζουμε ώστε οι μικρές αυξήσεις μεταξύ των ενδιάμεσων τάξεων να ισχύουν και κατά την αλλαγή βαθμίδας. Για παράδειγμα, κατά τη μετάβαση κάποιου μαθητή μας από το Νηπιαγωγείο στην Α' Δημοτικού και από την Στ' Δημοτικού στην Α' Γυμνασίου, φροντίζουμε να μην υπάρχουν "σκαλοπάτια" τιμών.
Υπάρχουν διάφορα πλάνα εξόφλησης διδάκτρων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Κατά την εγγραφή, καταβάλλεται το 20% των προσυμφωνημένων διδάκτρων. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να μοιραστεί σε 2, 3, 4 ή 8 ισόποσες δόσεις από Σεπτέμβριο έως Απρίλιο του σχολικού έτους φοίτησης. Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος γονέας να επιλέξει να προεξοφλήσει τα δίδακτρα και να επωφεληθεί κάποιας έκπτωσης προεξόφλησης.
Στο σχολείο μας, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες εκπτώσεων:
Οικογενειακή Έκπτωση: όταν φοιτούν στο σχολείο αδέλφια, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, γίνεται έκπτωση σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις δραστηριότητες που επιλέγουν.
Έκπτωση Προεξόφλησης: Όταν τα δίδακτρα προεξοφλούνται στο σύνολο τους, γίνεται έκπτωση, το ύψος της οποίας ανακοινώνεται έγκαιρα κάθε χρόνο, ώστε οι γονείς να έχουν χρόνο να αποφασίσουν με ποιον τρόπο επιθυμούν να καταβάλλουν τα δίδακτρα.
Ειδική Έκπτωση: Πρόκειται για έκπτωση που γίνεται μετά από αίτημα του γονέα και το ύψος της καθορίζεται κατά περίπτωση.
Από την πλευρά του σχολείου, δεν υπάρχει καμία άλλη χρέωση.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.