Εγγραφή στο σχολείο μας!

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για προεγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας. Η δήλωση προεγγραφής δεν σας δεσμεύει, αλλά σας εξασφαλίζει ότι, εφόσον υπάρχει θέση στην τάξη που επιλέγετε, αυτή θα κρατηθεί έως ότου επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής η οποία περιλαμβάνει προσωπική επαφή γονέα και σχολείου.