Η εξοικείωση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζει τους Ευρωπαίους Πολίτες του αύριο

Οι σημερινοί μαθητές, και αυριανοί πολίτες, θα κληθούν να ζήσουν και να εργαστούν σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αυτό συνεπάγεται. Έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε μια Ευρώπη χωρίς πολέμους και χωρίς περιορισμούς στο εμπόριο και την εργασία· σε μια Ευρώπη ειρήνης και δημιουργικότητας. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές είναι σημαντικό να γνωρίσουν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς της, τα κράτη-μέλη και τη θέση της Ελλάδας στην ένωση.

Στο σχολείο μας, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος διδασκαλίας, οι μαθητές του Γυμνασίου προετοιμάζονται κατάλληλα, γνωρίζοντας, μέσω διαδραστικής διδασκαλίας, βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη Συνθήκη της Ρώμης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, από την Ε.Ο.Κ. των 6 στην Ε.Ε. των 28, και από τα εθνικά νομίσματα στο ευρώ, οι μαθητές «ζουν» την πορεία της Ευρώπης από τον πόλεμο και τη φτώχεια στην ειρήνη και την πρόοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους θεσμούς διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπροσθέτως, οι μαθητές παρακολουθούν παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και ειδήσεις σχετικά με τους θεσμούς διοίκησης της Ε.Ε., ώστε να συνδυάζεται η θεωρητική γνώση με τη γνώση της επικαιρότητας.

Σημαντικό τμήμα του προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της σημασίας της υιοθέτησης του κοινού νομίσματος (ευρώ) για το εμπόριο μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης. Οι μαθητές διδάσκονται τη σημασία του εμπορίου για την πρόοδο ενός κράτους και τη διευκόλυνση που επιφέρει το κοινό νόμισμα στο εμπόριο εντός της Ευρωζώνης.

Η έγκαιρη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οφέλη της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτήν, οξύνει την κριτική ικανότητα των μαθητών, εξάπτει την περιέργειά τους και δημιουργεί εφήβους, και αργότερα ενηλίκους, με δημιουργικό και ανήσυχο πνεύμα, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και θα επιτύχουν τους στόχους τους.

Κατηγορίες: Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
  • Recent
  • Popular
  • Tag