Αναβαθμίζοντας τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών

Όραμα και στόχοι

Στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, θεωρούμε αποστολή του σχολείου να προετοιμάσει τα παιδιά μας κατάλληλα, ώστε να γίνουν ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει, να ανακαλύψουν τα μυστικά του, να μάθουν να τον αγαπούν, να ζουν αρμονικά μέσα του και να τον προστατεύουν.

Οι προκλήσεις στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών είναι πολλές, οπότε όραμά μας στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, είναι να δώσουμε στα παιδιά μας τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να τον εξερευνήσουν με τη βοήθεια και την καθοδήγησή μας.

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδασκαλία των θετικών επιστημών, κεντρικοί στόχοι είναι οι παρακάτω:

• Να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον όλων των μαθητών

• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το μέλλον

• Να βιώσουν τις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από το πείραμα και την έρευνα

• Να σκεφτούν δημιουργικά, να αναλύσουν, να συνθέσουν, να ανακαλύψουν τα μυστικά του φυσικού περιβάλλοντος

• Να αποκτήσουν μαθηματική σκέψη, δηλαδή όχι μόνο την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ύλης, αλλά πραγματική αναλυτική και συνθετική ικανότητα

 

Περιγραφή Έργου

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των παιδιών μας, έχουμε σχεδιάσει την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών σε τέσσερις άξονες:

1. στους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς

2. στις υποδομές

3. στα εκπαιδευτικά εργαλεία

4. στο πρόγραμμα

Παρακάτω, αναλύουμε πως αντιμετωπίζουμε καθένα από τους παρακάτω άξονες:

1) Εξειδικευμένοι Εκπαιδευτικοί

Για την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών, είναι απαραίτητο να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, για την τάξη, αλλά και το σχεδιασμό του υλικού. Στην εκπαιδευτική μας ομάδα, έχουμε μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία:

• Φυσικός, με εμπειρία από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, που είναι υπεύθυνος του προγράμματος πειραμάτων

• Έχουμε δημιουργήσει τμήμα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού: οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αναμορφώνουν τα βιβλία και τα εμπλουτίζουν, ώστε να γίνεται το υλικό διαδραστικό και να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την επιμέλεια των κειμένων, έχει καθηγήτρια φιλολογίας, ενώ εξειδικευμένη συνεργάτιδα του σχολείου, είναι υπεύθυνη ανάπτυξης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Σίγουρα, η δύναμη ενός σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί του. Η μεταδοτικότητα, η ενέργεια στην τάξη, η οργάνωση και η άριστη γνώση του αντικειμένου, αποτελούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων. Για να αναδειχθούν όμως τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να δίνουμε στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα μέσα, την οργάνωση, την υποστήριξη και την υποδομή.

2) Κτηριακές Υποδομές:

Τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών, κατεξοχήν στηρίζονται στη βιωματική μάθηση: στο πείραμα και στη δοκιμή. Στο καινούργιο σχολείο μας στη Βάρη, σχεδιάσαμε τα παρακάτω:

Εργαστήριο: δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής, όπου γίνονται όλα τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών και το πειραματικό τους κομμάτι.

Εργαστήρι Ρομποτικής: τα παιδιά ασχολούνται με τον προγραμματισμό μικρών ρομπότ και δομικών στοιχείων. Παράλληλα, δημιουργείται το γνωστικό υπόβαθρο ώστε στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού τα παιδιά να είναι σε θέση να κατανοήσουν απλούς αλγόριθμους και να κατασκευάσουν τα ίδια αυτοματισμούς και τεχνολογικές εφαρμογές με προγραμματισμό απλών επεξεργαστών και χρήση αισθητήρων.

Εργαστήρι Πληροφορικής:

o Στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, σε συνεργασία με τα Technokids, τα παιδιά εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και τη χρήση τους.

o Στο Γυμνάσιο, προσθέτουμε ώρα προγραμματισμού στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Flexi Class: έχουμε διαμορφώσει μία αίθουσα, με βάση το πρότυπο Flexible Learning Spaces. Σε αυτήν, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να φτιάχνουν μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες, να αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να παρουσιάζουν γρήγορα και εύκολα τις εργασίες τους.

3) Εργαλεία: Σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας

iPad 1:1: κάθε μαθητής έχει τη δική του ταμπλέτα, με το εκπαιδευτικό υλικό που του παρέχουμε, όπως τα ψηφιακά βιβλία και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Ο Τρισδιάστατος Εκτυπωτής, αλλάζει εντελώς τη δυνατότητά μας να κάνουμε project σε όλα τα μαθήματα, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν τη χρήση μίας εφαρμογής που στο μέλλον θα χρειάζεται σε αρκετούς τομείς.

Μετεωρολογικός Σταθμός: στο σχολείο μας, έχουμε το δικό μας μετεωρολογικό σταθμό (http://www.palladio.edu.gr/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/Καιρός). Τα παιδιά των μεγάλων τάξεων, καταγράφουν καθημερινά τις μετρήσεις και παρατηρούν τις αλλαγές των παραμέτρων.

Τηλεσκόπιο: παρατηρούμε ουράνια σώματα και τις κινήσεις τους, ενώ συχνά κάνουμε «αστροβραδιές».

4) Πρόγραμμα: προκειμένου οι εκπαιδευτικοί μας, να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία που διαθέτουμε, έχουμε προσθέσει ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ρομποτική: προσθέτουμε ώρες Ρομποτικής είτε στο βασικό πρόγραμμα του Γυμνασίου είτε ως προαιρετική δραστηριότητα στο Δημοτικό.

Μαθηματική Λογική: στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, έχουμε προσθέσει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ώρες, με αντικείμενο την εξάσκηση σε μαθηματικά παιχνίδια.

Προγραμματισμός: στην παραδοσιακή θεώρηση του σχολείου, τα βασικά μαθήματα είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά. Στο σύγχρονο κόσμο, το τρίτο βασικό αντικείμενο είναι ο προγραμματισμός. Γι’ αυτό, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα του Γυμνασίου, με ώρες εκμάθησης κώδικα.

 

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία – καινοτομία

Η χρήση των νέων μέσων και μεθοδολογιών, συνεπάγεται την ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Η επένδυση στις εγκαταστάσεις, η αγορά των εκπαιδευτικών εργαλείων, η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, έχουν νόημα, όταν εντάσσονται σε μία διαδικασία. Πράγματι, ο τρόπος που αξιοποιούνται τα iPad (με τα ψηφιακά βιβλία –iBooks- και τη ψηφιακή πλατφόρμα –iTunesU-) εξελίσσεται κάθε χρόνο, αφότου αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του.

 

Προκλήσεις- Εμπόδια

Η σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη διαρκή προσπάθειά μας να προσφέρουμε σύγχρονη εκπαίδευση στους μαθητές μας, είναι η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Μία ακόμα πρόκληση, συχνά και εμπόδιο, αποτελεί η νοοτροπία των εμπλεκόμενων μερών:

• Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα όσοι παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και έχουν την πιο σύγχρονη κατάρτιση, είναι δεκτικοί στις αλλαγές. Σημαντική είναι η επιμόρφωσή τους και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

• Οι γονείς των παιδιών, αντιλαμβάνονται πως το σχολείο εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται, αλλά κάποιοι αγχώνονται.

• Αντιθέτως, τα παιδιά, μεγαλώνοντας στο σύγχρονο κόσμο, είναι δεκτικά στην εφαρμογή καινοτομιών. Σημαντική είναι η οριοθέτηση και η σωστή χρήση των μέσων.

Τέλος, σχετικά με την επένδυση στα μέσα, ο περιορισμός είναι ο προφανής: έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται η δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων, η απόκτηση των κατάλληλων μέσων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 

Άλλα Δεδομένα

Πέραν των παραπάνω επενδύσεων, που αναβαθμίζουν τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ, είναι σημαντικό πως γίνονται και πολλές σχετικές δράσεις, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές με σχετικό περιεχόμενο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οργανώνουν τη συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμούς (π.χ. Φυσικής, Μαθηματικών) και τα προετοιμάζουν.

Κατηγορίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες