Μια Μέρα στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ!

Νηπιαγωγείο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση "Μια Μέρα στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ" που θα γίνει τo Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, στις 11:00. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε επίσης να συμπληρώσετε τον αριθμό των συμμετεχόντων, ενηλίκων και παιδιών.

Σας περιμένουμε!