Η καλλιέργεια της συνείδησης Ευρωπαίου Πολίτη μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας

Ένα από τα ζητούμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η προετοιμασία πολιτών που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις. Για να μπορέσουν οι σημερινοί μαθητές να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα, ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο οφείλει, εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις που θα θέσουν τις βάσεις για τις πανεπιστημιακές σπουδές, να τους εφοδιάσει με ένα πλήθος δεξιοτήτων, όπως η δυνατότητα διαχείρισης πληροφορίας, η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η καλλιτεχνική παιδεία και κουλτούρα, η ευχέρεια επικοινωνίας, η κριτική κατανόηση της ιστορίας, η καλλιέργεια πολιτικής σκέψης, η κατανόηση των οικονομικών εννοιών, η ομαδικότητα και ο εθελοντισμός, καθώς και η δυνατότητα κοινωνικής προσαρμογής και συνύπαρξης στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δημιουργείται γύρω μας.

Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η διδασκαλία της Γεωγραφίας με κύριο άξονα την αποστήθιση ανούσιων λεπτομερειών έχει υποβαθμίσει τον ρόλο ενός σημαντικού μαθήματος μέσα από το οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε τον πολιτισμό, τις γεωμορφολογικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες, την ιστορία και την οικονομία άλλων κρατών.

Στο μάθημα της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας, η ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας δημιούργησε έναν διαθεματικό κύκλο μαθημάτων συνδυάζοντας τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και την Οικονομία. 

Μέσα από την καινοτομία αυτή γνωρίζουμε την πολιτική διαίρεση της Ευρώπης, τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη διαμόρφωση του "ανάγλυφου" με τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί αυτό στη ζωή των πολιτών κάθε κράτους, τα μεγάλα ποτάμια που αποτελούν δρόμους επικοινωνίας και μεταφοράς προϊόντων, τα μεγάλα λιμάνια, το κλίμα και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, τη βιομηχανική ανάπτυξη κάθε κράτους και τις εξαγωγικές δυνατότητές τους, τις ποικίλες πολιτιστικές διαφορές αλλά και ομοιότητες. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, κατανοούμε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς και την ανάγκη συνύπαρξης πολλών λαών με ετερόκλητη αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα ιστορική διαδρομή.

Η προσλαμβανόμενη γνώση ενισχύεται με τη δημιουργία εργασιών από τους μαθητές, με εκπαιδευτικά ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, με επισκέψεις στα γραφεία φορέων και θεσμών της ΕΕ στη χώρα μας. Στόχος μας είναι η συνειδητοποιημένη αναζήτηση πηγών που εδραιώνει την κριτική σκέψη στην αντιμετώπιση της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Οικονομίας. 

Η δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και η ολοκλήρωση προσωπικοτήτων με ευρωπαϊκή ταυτότητα, με παράλληλη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς κάθε κράτους, χωρίς τη δημιουργία εθνικιστικών εξάρσεων, είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των  παιδιών μας και πρέπει να ενισχυθεί μέσα από καινοτόμες διδασκαλίες που ενισχύουν την προσωπικότητα και δημιουργούν ένα σύγχρονο «ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΠΟΛΙΤΗ».

Κατηγορίες: Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες