Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού

Ι - Όραμα και στόχοι 

«Η διαμόρφωση υγιών, ολοκληρωμένων και ευτυχισμένων ανθρώπων», αποτελεί το όραμα του σχολείου μας και πραγματώνεται μέσα από ποικίλες δράσεις. Το χτίσιμο πολύπλευρων προσωπικοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι οι κεντρικοί άξονες του  εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού. Το project «Καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού», το οποίο έλαβε χώρα στο σχολείο μας και στο οποίο ενεπλάκησαν ενεργά όλοι οι μαθητές όλων των βαθμίδων συμμετέχοντας σε πολλές και διαφορετικές δράσεις, στόχευε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Το φλέγον αυτό θέμα προσεγγίστηκε ποικιλοτρόπως και οι μαθητές αξιοποίησαν όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ώστε να το μελετήσουν. Η Τεχνολογία, τα Μαθηματικά και η Τέχνη συνδυάστηκαν αρμονικά και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά.  

II - Περιγραφή Έργου  

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, το έργο αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Εμπλουτίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιάζουμε διαδικασίες για την ασφάλεια των παιδιών, αλλά και την επικοινωνία με τους γονείς. 

Εκπαίδευση  

 • - Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σχέδια εργασίας που συμπεριλαμβάνουν: 
 • - Παιχνίδια ρόλων 
 • - Ανάλυση κειμένων και ποιημάτων 
 • - Δημιουργία κόμικς και παραμυθιών 
 • - Δραματοποιήσεις 
 • - Ζωγραφική 
 • - Τραγούδι και χορός 
 • - Διεξαγωγή έρευνας 
 • - Καλλιεργείται η συνεργατικότητα μέσα από ομαδικές εργασίες και ομαδικά παιχνίδια. 

Λειτουργία σχολείου 

 • - Σε όλους τους χώρους του σχολείου (προαύλιο, διάδρομοι, τουαλέτες) υπάρχουν εφημερίες για την παρατήρηση των παιδιών. 
 • - Η είσοδος και η έξοδος από τις τάξεις γίνεται πάντα  με τη συνοδεία εκπαιδευτικού. 
 • - Στο προαύλιο βρισκόμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, ο καθένας από εμάς έχει σαφή εικόνα των μαθητών του όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και στο διάλειμμα. 
 • - Αρχή μας αποτελεί η άμεση εσωτερική ενημέρωση για οτιδήποτε παρατηρηθεί. 
 • - Η σχολική μας ψυχολόγος είναι πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών σε ό,τι κι αν χρειαστούν κι έχει άμεση επαφή με τα παιδιά τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και τις ώρες του διαλείμματος.  

Επικοινωνία  

 • - Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται οι γονείς κι έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν τη σχολική μας ψυχολόγο. 
 • - Πραγματοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις εκπαιδευτικών με γονείς. 
 • - Οι γονείς συμπληρώνουν ερωτηματολόγια στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. 

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - Καινοτομία  

Χρήση τεχνολογίας: Η εξοικείωση με την τεχνολογία και η άνεση στη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων ήταν τα σημεία, που έκαναν το project ξεχωριστό. Οι μαθητές αξιοποίησαν όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων.  

 • - Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους μαθητές των μεγάλων τάξεων συντάχθηκαν ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα Word, τα αποτελέσματα της έρευνας επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Excel και παρουσιάστηκαν με τη μορφή διαγραμμάτων μέσω του προγράμματος Powerpoint.  
 • - Επίσης, οι δραστηριότητες που απαιτούσαν μαγνητοσκόπηση, πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές με τη χρήση εφαρμογών στο iPad.  
 • - Μέσω του project, αναδείχθηκε η αξία διαμόρφωσης τεχνολογικά εγγράμματων μαθητών και η απόκτηση γνώσεων, οι οποίες θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. 

Διεξαγωγή έρευνας: Οι μαθητές, για πρώτη φορά, ήταν ενεργοί μέτοχοι στη διαδικασία της έρευνας. Η έρευνα είναι μία απαιτητική διεργασία, την οποία, όμως, έφεραν σε πέρας οι μαθητές μόνοι τους. 

 • - Είχαν την ευθύνη για την επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων και τη σύνταξη των ερωτηματολογίων. 
 • - Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. 
 • - Ανέλαβαν να τα παρουσιάσουν σε όλο τον εκπαιδευτικό οργανισμό. 
 • - Οι μαθητές εφάρμοσαν όλα όσα είχαν μάθει, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια 

Το έργο μας και η ολοκλήρωσή του αποτελεί το ίδιο μια σπουδαία πρόκληση για όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας. Το θέμα του απαιτεί λεπτότητα στην προσέγγιση, σχεδιασμό ποιοτικών δράσεων και ουσιαστική εμπλοκή των ίδιων των παιδιών στην πραγμάτωσή του. Οι παραπάνω σταθερές μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν έως τώρα αλλά και τυχόν μελλοντικές.  

 • - Με την ανάληψη του ρόλου των ερευνητών παρουσιάστηκαν πρακτικές και τεχνικές δυσκολίες στους μαθητές, κυρίως κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.  
 • - Οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίστηκαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου μας αλλά και της συνεργατικής διάθεσης των μαθητών μας. Το ομαδικό πνεύμα, η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία αποτελούν το κλειδί για την επίλυση του οποιουδήποτε προβλήματος. 
 •  - Έτσι οι μαθητές μας αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων τους και καλλιεργούν στο μέγιστο τις δεξιότητές τους. 

V - Άλλα Δεδομένα 

Η σημασία του έργου μας και η αποδοτικότητα της εφαρμογής του διαφαίνονται στα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν στους μαθητές μας. Οι ερωτήσεις στόχευαν στη διαμόρφωση του ψυχολογικού και συναισθηματικού προφίλ τους σε σχέση με το σχολικό μας περιβάλλον.  

 • - Η πλειονότητα των μαθητών μας ξεκινά με μεγάλη χαρά για το σχολείο. Το 92%  νιώθει όμορφα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο.  
 • - Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών, το  97%, έχει σταθερές παρέες και καλούς φίλους από τον χώρο του σχολείου και παίζει μαζί τους. 

Ενδεικτικά ποσοτικά αποτελέσματα: https://www.palladio.edu.gr/research-and-improvement

Στο μέλλον προγραμματίζουμε: 

 • - Τη δημιουργία «γωνιών» στις τάξεις με παιχνίδια (επιτραπέζια-παραδοσιακά) και την επέκτασή τους στο προαύλιο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.   
 • - Την οργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των γονέων. Στόχος είναι να γνωρίσουν με ποιον τρόπο και πότε πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους σε συμπεριφορές παιδιών που ενδεχομένως να δέχονται βία ή να ασκούν τα ίδια βία σε άλλους. 
Κατηγορίες: Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες