Διαμορφώνοντας Ανθρώπους Έτοιμους για την Αγορά Εργασίας

I - Όραμα και στόχοι

Βασικό όραμα των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ είναι να διαμορφώνει υγιείς, ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους: πολίτες, οικογενειάρχες, εργαζόμενους. Ανάμεσα σε άλλα, τους εξοπλίζει με τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. 

Με τα σημερινά δεδομένα, ο εργαζόμενος του 21ου αιώνα θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες σε συγκεκριμένα πεδία. 

II - Περιγραφή Έργου 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μια συρραφή πολλών καθημερινών καλών πρακτικών οι οποίες ως σύνολο προσδίδουν τις δεξιότητες που η εκπαιδευτική μας ομάδα θεωρεί σημαντικότερες. Συγκεκριμένα: 

1. Η κριτική σκέψη των μαθητών καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων. Για να ενισχύσουμε αυτή τη δεξιότητα: 

 • - Εντάσσουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμά μας ώρες μαθηματικής λογικής. 
 • - Αναθέτουμε στους μαθητές μας εργασίες για τις οποίες χρειάζεται να βρουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά πληροφορίες από το διαδίκτυο. Έτσι, μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά τα ψηφιακά μέσα. 
 • - Τους δίνουμε ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την τάξη ή και το σχολείο. 

2. Για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας: 

 • - Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες που έχουν εκπονήσει εξασκώντας, έτσι, τον δημόσιο λόγο. 
 • - Έχοντας στο πρόγραμμά τους Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο και μια δεύτερη ξένη γλώσσα από την Δ’ τάξη μαθαίνουν να επικοινωνούν και σε άλλες γλώσσες.  
 • - Μέσω Skype in the Classroom και eΤwinning εξασκούνται στις ξένες γλώσσες που μαθαίνουν επικοινωνώντας με μαθητές από άλλες χώρες. 
 • - Επίσης, μέσα από εργασίες και project μπορούν και εντρυφούν σε άλλους πολιτισμούς. 
 • - Στο Γυμνάσιο εντάσσουμε μαθήματα ρητορικής, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αντιπαράθεσης και διαπραγμάτευσης. 

3. Η ενίσχυση της συνεργατικότητας των μαθητών επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 • - Δημιουργούμε ομάδες – ομίλους με κοινά ενδιαφέροντα. Στο σχολείου υπάρχουν ομάδες – όμιλοι ποδοσφαίρου (αγοριών, κοριτσιών), ρομποτικής, θεάτρου, αγγλικής λογοτεχνίας, χορωδία.  
 • - Η αρχιτεκτονική των τάξεων βοηθά στη δημιουργία λειτουργικών ομάδων. Έτσι, μπορούμε και αναθέτουμε συχνά ομαδικές εργασίες. 

4. Θέλοντας να προάγουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών: 

 • - Συμμετέχουμε σε διεθνή project τα οποία απασχολούν τους μαθητές πολύπλευρα και με δημιουργικό τρόπο: Συναντούν προβλήματα που πρέπει να σκεφτούν πώς θα λύσουν, υλοποιώντας δικές τους ιδέες.  
 • - Μέσω των iPad δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές οι οποίες προάγουν τη δημιουργικότητά τους: Για παράδειγμα μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους με τον δικό του μοναδικό τρόπο ή να συνθέσουν τις δικές τους μελωδίες χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Garage Band. 

5. Παράλληλα με τις βασικές γνωστικές δεξιότητες που οφείλει να δίνει κάθε σχολείο, στο «ΠΑΛΛΑΔΙΟ» φροντίζουμε ώστε οι μαθητές να αποκτούν ικανότητες και σε εξειδικευμένα αντικείμενα που θα τους είναι απαραίτητα στην αγορά εργασίας. 

 • - Ορθολογισμός στις αποφάσεις που σχετίζονται με οικονομία και επιχειρηματικότητα: Από τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού παρακολουθούμε προγράμματα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ). Στο Γυμνάσιο εισάγουμε τα οικονομικά ως διδακτικό αντικείμενο. 
 • - Ψηφιακές δεξιότητες: Αποκτώνται με τη χρήση του iPad ως εργαλείο μάθησης από τη Δ’ τάξη. 
 • - Δεξιότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία (STEAM):  
  • i. Πραγματοποιούμε project με πειράματα Φυσικής, Χημείας στο εργαστήριο του Σχολείου μας. 
  • ii. Μαθαίνουμε για τον καιρό χρησιμοποιώντας τον μετεωρολογικό σταθμό μας. 
  • iii. Μελετάμε σεισμούς, ηφαίστεια «παίζοντας» με τους προσομοιωτές που έχουμε δημιουργήσει. 
  • iv. Διοργανώνουμε «Αστροβραδιές» στις οποίες παρατηρούμε τον ουρανό από το τηλεσκόπιο του Σχολείου. 
 • - Κοινωνική και πολιτιστική επίγνωση:  
  • i. Οργανώνουμε βραδιές με πολιτιστικά θέματα. 
  • ii. Κάνουμε αφιερώματα σε καταξιωμένους ανθρώπους του πνεύματος. 
  • iii. Διεξάγουμε εκδηλώσεις που αφορούν θέματα υγείας και διατροφής. 
  • iv. Συζητάμε στις τάξεις θέματα επικαιρότητας.  

Αυτό το έργο κάνει τον μαθητή: 

 • - Να αναπτύσσεται πολύπλευρα: κοινωνικά, συναισθηματικά, γνωστικά, επιστημονικά. 
 • - Να γνωρίζει τον εαυτό του, αξιοποιεί και εξελίσσει τις ιδιαίτερες δυνατότητές του, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις αδυναμίες του. 
 • - Να έχει αντίληψη του σύγχρονου κόσμου: γνωρίζει τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις απειλές.  
 • - Να μαθαίνει να λειτουργεί ως μέλος μια ομάδας: ακούει τις απόψεις των άλλων, στηρίζει λογικά τις δικές του, παίρνει πρωτοβουλίες, επιδιώκει το συλλογικό όφελος. 

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία – καινοτομία 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στο να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, υλοποιούμενο από προσωπικό ειδικά καταρτισμένο, δίνει στο παιδί πολλά και σημαντικά ερεθίσματα, τα οποία, μεγαλώνοντας, θα μπορέσει να εξελίξει σε βασικές και απαραίτητες δεξιότητες. Το πρόγραμμα θεωρείται καινοτόμο, καθώς περιέχει άξονες που δεν περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχολείο: 

Διδακτικές ώρες και project Οικονομικών από το Δημοτικό 

 • - Coding από την Γ’ Δημοτικού 
 • - Μαθήματα Ρητορικής 
 • - Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια

Το ότι οι μαθητές μας θα βγουν στην αγορά εργασίας σε περίπου 12 – 18 χρόνια, δημιουργεί μια συνεχή πρόκληση σε εμάς. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα είναι διαμορφωμένη η αγορά εργασίας και ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν. Παρακολουθώντας συνεχώς τις διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση, ενημερωνόμαστε και προετοιμαζόμαστε κι εμείς σωστά, ώστε να μην χάσουμε τις εξελίξεις. 

Επίσης, η διαφυγή από την παραδοσιακή μορφή σχολείου με τις κλασικές μεθόδους εκμάθησης δημιούργησε αντιδράσεις σε γονείς που πίστευαν σε αυτό το μοντέλο. Για να ξεπεράσουν τους προβληματισμούς τους, κινηθήκαμε σε δύο άξονες: 

 • - Οργανώσαμε ενημερώσεις για τους στόχους του νέου, σύγχρονου σχολείου και τους τρόπους με τους οποίους θα τους πετύχουμε. 
 • - Πιστέψαμε σε αυτό που κάναμε και ξέραμε πως τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν. Οι γονείς ξεκίνησαν να βλέπουν στα παιδιά τους δεξιότητες που δεν τους καλλιέργησαν οι ίδιοι αλλά το σχολείο. 

V - Άλλα Δεδομένα 

Μια πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα του έργου μας μπορούμε να έχουμε μέσα από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν γονείς και παιδιά.

Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια (σύμφωνα με στοιχεία Ιουνίου 2016) που συμπλήρωσαν οι γονείς έδειξαν ότι διαπιστώνουν πρόοδο στους εξής τομείς: 

 • - Στις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών τους (70,6%) 
 • - Στη δημιουργική σκέψη τους (88,3%) 
 • - Στην κριτική σκέψη τους (86,7%) 
 • - Στις επικοινωνιακές δεξιότητές τους (95%) 
 • - Στη διαχείριση πληροφοριών (91,5%) 
 • - Στις δεξιότητες τεχνολογίας και πληροφορικής (96,7%) 

Μπορούμε, λοιπόν, να διαπιστώσουμε ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και διαμορφώνουμε υγιείς, ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους έτοιμους να βγουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Κατηγορίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες