Ψηφιακή Τάξη: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία

Στρατηγική επιλογή του σχολείου μας, είναι να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες των μαθητών. Για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σκεφτούμε το σχολείο από την πλευρά των παιδιών και να τους προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, έχει η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, που έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο δουλειάς και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην τάξη.

Η εισαγωγή της διδασκαλίας του συστήματος 1:1 (μία ταμπλέτα για κάθε μαθητή), αποτελεί την κορωνίδα αυτής της νέας πραγματικότητας. Η ουσιαστική εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην τάξη, προκειμένου να βελτιώσει αποτελεσματικά τη μαθησιακή εμπειρία, προϋποθέτει τη δημιουργία και χρήση ψηφιακού υλικού, αλλά και μίας ψηφιακής πλατφόρμας για να διαμοιράζεται και να οργανώνεται.

 

Όραμα και στόχοι

Το όραμά μας, είναι να προσαρμόσουμε το σχολείο στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, ώστε να γίνουν ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Για να το υλοποιήσουμε, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του τρόπου δουλειάς μας, ώστε, σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχολείο, να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των παιδιών αντί να την περιορίζει.

Το όραμα αυτό, μεταφράζεται στους παρακάτω στόχους:

 • • Να υπερβούμε τα όρια της σχολικής τάξης, κάνοντάς την εξωστρεφή
 • • Να βελτιώσουμε την αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους
 • • Να βοηθήσουμε τα παιδιά να οργανώνουν τη δουλειά τους, το υλικό και τις πληροφορίες που τους παρέχουμε
 • • Εκτός από τις γνώσεις, να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές τους
 • • Να εμπνεύσουμε περισσότερα παιδιά, να τα εμπλέξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανοίξουμε τους ορίζοντές τους.

 

Περιγραφή Έργου

Η ψηφιακή εποχή αλλάζει τις ανάγκες των παιδιών, άρα και τους στόχους του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει πολύτιμα εργαλεία για να επιτύχουμε σε αυτή την μετάβαση. Η προσπάθεια που περιγράφουμε, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο έργο ή πρωτοβουλία, αλλά ένα μετασχηματισμό του μαθήματος, της εκπαιδευτικής ομάδας, του υλικού, των στόχων.

1. Εργαλεία

Για να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά τις ταμπλέτες (iPads) σε κλίμακα 1:1, κάνοντας ουσιαστικότερη την ακαδημαϊκή εμπειρία των παιδιών και την καθημερινότητά τους, στηριζόμαστε σε δύο εκπαιδευτικά εργαλεία:

i) Ψηφιοποιημένα βιβλία: το υλικό που έχουν τα παιδιά στη διάθεσή τους, δεν είναι πια μονοδιάστατο, καθώς περιλαμβάνει βίντεο, εφαρμογές, ασκήσεις, τρισδιάστατες απεικονίσεις, διαδραστικούς χάρτες κ.α.

ii) Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: εκεί, τα παιδιά βρίσκουν συγκεντρωμένο το υλικό που θέλει να τους δώσει ο εκπαιδευτικός, καθήκοντα, ασκήσεις, εργασίες, αλλά και παραπάνω πηγές ή δραστηριότητες σχετικές με το μάθημα της ημέρας

2. Αλλαγές στη ζωή των παιδιών

Σημαντικές είναι οι αλλαγές στην ακαδημαϊκή ζωή των παιδιών:

 • • Τα βιβλία γίνονται σαφώς πιο ενδιαφέροντα για τα παιδιά, χάρη στο διαδραστικό υλικό
 • • Τα μαθήματα γίνονται πιο δημιουργικά, με περισσότερες εργασίες αντί των κλασικών καθηκόντων
 • • Μαθαίνουν να οργανώνουν τη δουλειά και το υλικό που έχουν στα χέρια τους
 • • Επικοινωνούν πιο εύκολα με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, θέτουν απορίες, συνεργάζονται
 • • Αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες, μαθαίνουν πώς να είναι ασφαλή και οριοθετούν τη χρήση των μέσων
 • • Μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο με θέματα που τους προκαλούν ενδιαφέρον, να ψάξουν περισσότερες πηγές και πληροφορίες

Αντιστοίχως, σημαντικές είναι οι αλλαγές στην προσωπική τους ζωή:

 • • Τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα, καθώς μαθαίνουν να οργανώνουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους
 • • Ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ τους
 • • Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις πληροφορίες
 • • Μαθαίνουν να κινούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο

 

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία – καινοτομία

Η εφαρμογή των παραπάνω, χρειάζεται την οργάνωση διαδικασιών και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Έτσι:

 • • Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφώσεις, με περιεχόμενο τη χρήση των εργαλείων, τη δημιουργία ψηφιακού υλικού και την οριοθέτηση της χρήσης μέσα στην τάξη
 • • Δημιουργήσαμε τμήμα παραγωγής ψηφιακού υλικού - δύο συνεργάτες του σχολείου, ασχολούνται με τη δημιουργία του ψηφιακού υλικού και την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ταμπλετών στην τάξη
 • • Φτιάξαμε ομάδες εργασίας, με αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη χρήση μέσα στην τάξη και την οργάνωση εκτός αυτής
 • • Θέσαμε προδιαγραφές για το υλικό και συστηματοποιήσαμε τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας
 • • Σημαντική ήταν η δημιουργία συνεργειών – συνεργασιών με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (με σχολεία που εφαρμόζουν αντίστοιχες πρακτικές, με το Πανεπιστήμιο Πειραιά που κάνει έρευνα για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, με την iSquare και το τμήμα εκπαίδευσης της Apple)

 

Προκλήσεις- Εμπόδια

Η εφαρμογή ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, επέφερε αλλαγές στη μεθοδολογία μας, αλλά και στην καθημερινότητα παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η σημαντικότερη δυσκολία που συναντήσαμε, ήταν η αδράνεια των εμπλεκόμενων μερών στις αλλαγές.

 • • Νοοτροπία παιδιών: σε αυτό συναντήσαμε τις λιγότερες δυσκολίες. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες και είναι πιο φυσικό γι’ αυτά να τις χρησιμοποιούμε, παρά να τις βγάζουμε από το σχολείο

                   o Χρειάστηκε επιμονή στην οριοθέτηση, κάτι που είναι απόλυτα λογικό.

                   o Για να επιτύχουμε σε αυτό, ξεκινούμε τη χρήση των ταμπλετών με ένα σύνολο κλειδωμάτων, που όσο περνά ο καιρός ανοίγουν

 • • Νοοτροπία γονέων: η μεγαλύτερη αντίσταση, συναντάται από τους γονείς, που έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, την οριοθέτηση, την ίδια τη χρήση του διαδικτύου

                   o Οργανώνουμε ημερίδες για την ενημέρωσή τους και τους καθοδηγούμε σε κάθε βήμα

 • • Νοοτροπία Εκπαιδευτικών:

                   o Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα εκπαιδευτικών με όραμα και σύγχρονη κατάρτιση, που επιλέγονται με αυτά τα κριτήρια

                   o Έχουμε δημιουργήσει ομάδα εργασίας που ασχολείται με το ψηφιακό υλικό

 • • Τεχνικές Δυσκολίες:

                   o Χρειάστηκε να λύσουμε θέματα, σχετικά με τα κλειδώματα και τον έλεγχο των συσκευών

                   o Η επιβάρυνση του δικτύου ήταν σημαντική, οπότε χρειάστηκε αναβάθμιση o Φυσικά, υπάρχουν πάντοτε μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη

 

Άλλα Δεδομένα

Τα τελευταία χρόνια, τα σχολεία εξελίσσονται, μετασχηματίζονται και προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η τεχνολογία, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, αλλά όχι αυτοσκοπό. Το πραγματικό όφελος από τη χρήση της, είναι το γεγονός πως μας βοηθά να μεταβάλλουμε τη διαδικασία, τη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Το ψηφιακό υλικό και η ψηφιακή πλατφόρμα, αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή εμπειρία των παιδιών, όσο και την καθημερινότητά τους. Κάνουν την ενασχόληση με τα μαθήματα πιο ενδιαφέρουσα.

Τον επόμενο καιρό, το σχολείο μας θα προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την Ελλάδα, να βρίσκουν τα μαθήματά μας, στη δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα (iTunesU Public). Εκεί, θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος, στο διαδραστικό υλικό και στις επιπρόσθετες πηγές και εργασίες.

Κατηγορίες: Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες