Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα

Σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας υπάρχει υποστήριξη για όλα τα παιδιά από το ψυχοπαιδαγωγικό μας τμήμα το οποίο είναι σε συνεχή επαφή με γονείς και μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία αλλά και να αναγνωρίσει νωρίς τις δεξιότητες και τα ταλέντα κάθε παιδιού. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στην ομαλή ψυχική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και για θέματα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Πέρα από την τακτική συνάντηση που έχει η ψυχολόγος μαζί τους, όποτε χρειάζονται επιπλέον συμβουλευτική συμπαράσταση, μπορούν να ζητήσουν έκτακτη συνάντηση, μέσω της Γραμματείας του σχολείου.