Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Νηπιαγωγείο - Μελετημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου καταρτίζεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Έρευνας του σχολείου μας με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, τα εφόδια που η εμπειρία μας έχει αναδείξει ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά ξεκινώντας το Δημοτικό Σχολείο, αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Νηπιαγωγείο - Ισορροπημένη Ανάπτυξη

Βασικό μας μέλημα είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, η ωρίμανση του συναισθηματικού του κόσμου, η εξέλιξη της ικανότητας διατύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων, η δόμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων, η κατανόηση αρχών των μαθηματικών και της λογικής, η ανάδειξη των ταλέντων και κλίσεών του, η ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο της τάξης και του σχολείου, η σωματική του διάπλαση, η αισθητική του καλλιέργεια, η εξοικείωσή του με την τεχνολογία, η επαφή του με το φυσικό περιβάλλον.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Νηπιαγωγείο - Πρόγραμμα

Οι στόχοι του Νηπιαγωγείου επιτυγχάνονται ενισχύοντας το πρωινό πρόγραμμα (8:30-14:10) ποσοτικά και ποιοτικά, με έμφαση στην πρώτη ανάγνωση και πρώτη γραφή, την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε καθημερινή βάση, τη γνωριμία με τους υπολογιστές, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, την περιβαλλοντική αγωγή, την κινητική αγωγή και την κολύμβηση.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.