Γ' Δημοτικού - Μουσείο Βορρέ
Έναρξη:
10/12/2019, 10:00
Περιγραφή:

Παρακολούθηση του προγράμματος “Εργαστήρι Ανακυκλώσιμης Τέχνης”.