Γ' Δημοτικού - Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη
Έναρξη:
8/11/2019, 10:00
Περιγραφή:

Παρακολούθηση του προγράμματος “Παιχνίδια, φτου και βγαίνουμε!”.