Στ' Δημοτικού - Μουσείο Πόλεως Αθηνών
Έναρξη:
20/2/2020, 10:00
Περιγραφή:

Η Αθήνα το 1842