Εργαστείτε μαζί μας!

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ είναι ένας αναπτυσσόμενος εκπαιδευτικός οργανισμός. Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να συμμετάσχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα καθορίζοντας απαραιτήτως την ιδιότητά σας.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα κατηγοριοποιήσει το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας αμέσως μόλις παρουσιαστεί θέση αντίστοιχη των προσόντων και των προσδοκιών σας.