Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημοτικού

Στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ Δημοτικό, μέριμνά μας είναι η εκπαίδευση που παρέχουμε στα παιδιά μας να καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τους, δημιουργώντας γερά θεμέλια για τις επόμενες σχολικές βαθμίδες. Εμπλουτίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα εισάγoντας αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά, πληροφορική, ενισχυτική διδασκαλία, μουσική, αθλητισμό, καλλιτεχνικά και θέατρο. 

Συνεπώς, η οικογένεια απαλλάσσεται από την ανάγκη αναζήτησης απογευματινής εξωσχολικής εκπαίδευσης για ξένες γλώσσες, υπολογιστές, πιάνο, κιθάρα ή αθλήματα, καθώς το σχολείο αναλαμβάνει υπεύθυνα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πέρα από το βασικό πρόγραμμα. Οι παροχές αυτές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά, ώστε να καλλιεργήσει τα ταλέντα του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το Δημοτικό μας λειτουργεί σε δύο ζώνες:

  • την πρωινή που ξεκινά στις 8.30 το πρωί και διαρκεί μέχρι τις 14.10 για όλες τις τάξεις.
  • την απογευματινή που ξεκινά στις 14.15 και διαρκεί μέχρι τις 16.45 το απόγευμα. Στη ζώνη αυτή γίνεται η μελέτη και άλλες δραστηριότητες.
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και εμπλουτισμένο σε ώρες και μαθήματα, αφού αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις, σε 35 την εβδομάδα από 23 έως 27 που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα (7 διδακτικές ώρες κάθε μέρα).

Συγκεκριμένα, εμπλουτίζουμε το πρωινό πρόγραμμα του Δημοτικού σε δύο άξονες:

  • Ποσοτικά: αυξάνονται σε όλες τις τάξεις οι ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Διδάσκονται συστηματικά τα Αγγλικά και η Πληροφορική από την Α' Δημοτικού, ενώ από τη Δ' Δημοτικού εισάγεται δεύτερη ξένη γλώσσα.
  • Ποιοτικά, με δικό μας υλικό: δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις, φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σ' όλες τις τάξεις. Παράλληλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εργασίες, ώστε βαθμιαία να καλλιεργήσουν συλλογικότητα, κριτική σκέψη και ωριμότητα. Με χρήση διαδραστικών πινάκων και tablets σε διδασκαλία 1:1 τα παιδιά γρήγορα κατακτούν τους διδακτικούς στόχους.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓλώσσαΤο μάθημα της Ν. Γλώσσας γίνεται με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα τους και να επικοινωνούν μέσα από αυτήν. Έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη γραπτού λόγου, αναλύουν κείμενα, συζητούν, προβληματίζονται, εκφράζονται. Από την Α' τάξη και καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με λογοτεχνικά βιβλία της ηλικίας τους γνωρίζοντας έτσι σημαντικούς Έλληνες και ξένους λογοτέχνες. Η πρωτοτυπία στο εκπαιδευτικό υλικό, τα βιβλία, τα παιχνίδια, τα τεχνολογικά μέσα και ο ευρηματικός τρόπος διδασκαλίας βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν μια καλή σχέση με τη Γλώσσα.
ΜαθηματικάΣτα Μαθηματικά βασικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε στους μαθητές τον μαθηματικό εγγραμματισμό. Οι μαθητές μέσω των γνώσεων, των μεθόδων και των διαδικασιών που εφαρμόζουν, οδηγούνται στη μεθοδική και κριτική σκέψη και στη λογική τεκμηρίωση. Έτσι, μαθαίνουν να λύνουν, εκτός από προβλήματα μαθηματικών, απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα λογικής. Παράλληλα, εκπαιδεύοντας τους μαθητές να διαχειρίζονται σωστά τα λάθη τους, καλλιεργούμε μια θετική στάση για τα Μαθηματικά η οποία είναι καθοριστική στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.
Ξένες ΓλώσσεςΗ αγγλική γλώσσα διδάσκεται μία ώρα καθημερινά από την Α’ Δημοτικού χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας με στόχο την απόκτηση του First Certificate in English στο Γυμνάσιο και του Certificate of Proficiency in English στο Λύκειο. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική προσωπικότητα και τις βασικές ανάγκες των παιδιών η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Στα πλαίσια αυτά μία ώρα CLIL (Content and Language Integrated Learning) έχει προστεθεί στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από τραγούδια, project και κατασκευές. Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Young Learners του Cambridge University.

 

Η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας ξεκινά από τη Δ’ Δημοτικού. Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ της γαλλικής, της γερμανικής και της ισπανικής γλώσσας. Η Β’ ξένη γλώσσα διδάσκεται συστηματικά δύο ώρες την εβδομάδα ενώ στο Γυμνάσιο η διδασκαλία της ενισχύεται με μια επιπλέον διδακτική ώρα με στόχο στο τέλος της Γ’ Γυμνασίου τα παιδιά να μπορούν να εκφράζονται σωστά, να χρησιμοποιούν με άνεση τη γλώσσα τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων επιπέδου Β (1-2) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών.

ΠληροφορικήΕνσωματώνουμε το μάθημα της Πληροφορικής στην πρωινή ζώνη από την Α’ Δημοτικού, ενώ από τη Γ’ Δημοτικού οι ώρες γίνονται δύο την εβδομάδα. Η δεύτερη ώρα που προσθέτουμε «αφιερώνεται» στο μάθημα του Coding. Η εκμάθηση γίνεται με τη μορφή του project-based learning και το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι από τη σειρά βιβλίων Digital Kids της Binary Logic. Στις μικρές τάξεις, στόχος είναι η εξοικείωση στο περιβάλλον του υπολογιστή με απλά projects. Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μαθαίνουν τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού, την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα προγραμματισμού όπως το Scratch 2.0 και το Kodu Game Lab. Επίσης, έρχονται σε επαφή με παραθυρικό περιβάλλον, μαθαίνουν επεξεργασία κειμένου, δημιουργία παρουσιάσεων καθώς και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δημιουργία γραφημάτων. Στόχος μας είναι τελειώνοντας οι μαθητές το Δημοτικό να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο με ασφάλεια, να υλοποιούν σύνθετα projects χρησιμοποιώντας συνδυασμό προγραμμάτων, να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το βασικότερο, να αναπτύσσουν λογισμικό για απλές αλλά και σύνθετες εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Τμήματος Τεχνολογίας.
Φυσικές ΕπιστήμεςΟι βασικοί διδακτικοί στόχοι στα μαθήματα που έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες για τους μαθητές του Δημοτικού είναι η γνωριμία με την επιστημονική μεθοδολογία, η εξοικείωση με επιστημονικούς όρους, η απόκτηση κατάλληλου λεξιλογίου καθώς και η κατανόηση των βασικών αρχών της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Το σχολείο μας έχει οργανώσει ένα πλήρες εργαστήριο με Μετεωρολογικό Σταθμό, Σεισμογραφικό Καταγραφέα, Αστρονομικά Όργανα και πλήθος εποπτικών μέσων ώστε να διενεργούνται πειράματα πέρα από αυτά του σχολικού βιβλίου. Η χρήση όλων αυτών βοηθάει στην καλλιέργεια γνώσεων που συνδέονται με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής αλλά και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τους είναι χρήσιμες στο να "μαθαίνουν" και εκτός σχολικού πλαισίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Τμήματος Φυσικών Επιστημών.
Φυσική ΑγωγήΤο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό διδάσκεται από καθηγητές που γνωρίζουν τις ανάγκες άσκησης των μικρών μαθητών. Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α’-Β’), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο παιχνίδι, τη γνωριμία με το σώμα και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Μεγαλώνοντας (Γ’-Στ’), οι μαθητές γνωρίζουν τεχνικές και κανονισμούς των βασικών ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ) ενώ έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με τις ομάδες των τμημάτων τους και του σχολείου. Παράλληλα, μέσα από πρακτικά παιχνίδια, επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ομιλίες αθλητών ή άλλων προσωπικοτήτων του αθλητισμού, προωθείται η αγάπη για τον κλασικό αθλητισμό και τη δια βίου άσκηση. Εξάλλου, με χρήση στοιχείων από το μάθημα της Αγωγής Υγείας, τα παιδιά μαθαίνουν να προσέχουν τον εαυτό τους, ενώ αποκτούν και κοινωνικές δεξιότητες από την ομαδική δουλειά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής.
ΜουσικήΣτο σχολείο μας, από την Α΄ Δημοτικού ξεκινά η διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης ειδικά μελετημένου για παιδιά με χρήση λογισμικού και διαδραστικού πίνακα. Αργότερα, μπαίνουν στη φιλοσοφία της θεωρίας της μουσικής και χρησιμοποιούν όργανα. Όσα παιδιά επιθυμούν, συμμετέχουν στην ορχήστρα και τη χορωδία του σχολείου η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε διάφορες εκδηλώσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
ΤέχνεςΚαθηγητές ειδικότητας φέρνουν τα παιδιά κοντά στην τέχνη, ενθαρρύνοντάς τα να ασχοληθούν με τη ζωγραφική, τη χαρακτική, τη γλυπτική, τις εκθέσεις και τις κατασκευές. Παράλληλα, η θεατρική ομάδα του σχολείου μας οργανώνει παραστάσεις με την ευκαιρία διάφορων γιορτών κατά τη διάρκεια του χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες του Τμήματος Καλών Τεχνών.
Ευέλικτη ΖώνηΣτη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά δουλεύουν πάνω σε ορισμένα projects με θεματολογία από την Επιστήμη, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, την Αγωγή Υγείας αλλά και την επικαιρότητα. Έχουν έτσι την ευκαιρία να ψάξουν στη βιβλιογραφία, σε εγκυκλοπαίδειες, στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, να συνθέσουν, να φτιάξουν ομάδες και να συνεργαστούν. Οι εργασίες συνήθως καταλήγουν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως μια διάλεξη, μια ημερίδα, ένα βιβλίο ή κάποια κατασκευή. Στις μεγαλύτερες τάξεις, σημαντική είναι και η χρήση της πλατφόρμας e-Twinning, μέσω της οποίας μας δίνεται η δυνατότητα να συνδιοργανώσουμε projects με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.