ypotrofies

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του σχολείου μας (πρώτο έτος λειτουργίας το 1921-22), αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υποτροφιών για τα παιδιά του Λυκείου μας. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη από το σχολικό έτος 2022-2023.

Υποτροφίες μπορούν να διεκδικήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας, αλλά και παιδιά που φοιτούν σε άλλα σχολεία και επιθυμούν να ενταχθούν στο Λύκειό μας.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2024-25 θα απονεμηθούν οι ακόλουθες υποτροφίες:

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

1η Υποτροφία: 75% των διδάκτρων (γίνεται 100% αν προκύπτουν εισοδηματικά κριτήρια)
2η Υποτροφία: 50% των διδάκτρων (γίνεται 75% αν προκύπτουν εισοδηματικά κριτήρια)

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την τελική επίδοση της Γ' Γυμνασίου. Σημειώνουμε ότι προσμετρώνται οι βαθμοί στα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Ιστορία και τα Αγγλικά, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της τελικής επίδοσης είναι μεγαλύτερος του 19.

Επίσης, διακρίσεις σε σχολικούς διαγωνισμούς προσμετρώνται θετικά στον τελικό βαθμό.

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

1η Υποτροφία: 75% των διδάκτρων (γίνεται 100% αν προκύπτουν εισοδηματικά κριτήρια)

2η Υποτροφία: 50% των διδάκτρων (γίνεται 75% αν προκύπτουν εισοδηματικά κριτήρια)

Τα παιδιά που θέλουν να ενταχθούν στην Α' Λυκείου του σχολείου μας, θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και σε ένα ερωτηματολόγιο Γενικών Γνώσεων.

Τις υποτροφίες θα πάρουν οι δύο πρώτοι μαθητές ή μαθήτριες, εφόσον έχουν συγκεντρώσει το 90% της συνολικής βαθμολογίας.

Μπορείτε εδώ να δείτε την ύλη στα παραπάνω μαθήματα.

Θεματικοί Κύκλοι:
1. Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου
2. Ειρήνη - Πόλεμος
3. Ρατσισμός
Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
Τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων
Δευτερεύουσες προτάσεις
Κυριολεξία - Μεταφορά
Ομώνυμα - Παρώνυμα
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1: Αλγεβρικές Παραστάσεις
1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς - δυνάμεις - τετραγωνική ρίζα μη αρνητικού αριθμού
1.2. Μονώνυμα - πράξεις με μονώνυμα
1.3. Πολυώνυμα - πρόσθεση και αφαίρεση πολυωνύμων
1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5. Αξιοσημείωτες ταυτότητες (χωρίς την υποπαράγραφο ε: άθροισμα και διαφορά κύβων)
1.6. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων (χωρίς τις υποπαραγράφους δ και στ)
1.7. Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων
1.8. Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.9. Πράξεις ρητών παραστάσεων (Α. πολλαπλασιασμός - διαίρεση Β. Πρόσθεση - αφαίρεση)
Κεφάλαιο 2ο: Εξισώσεις - Ανισώσεις
2.1. Η εξίσωση αx+β=0
2.2. Εξισώσεις δευτέρου βαθμού (Α. με ανάλυση γινομένου παραγόντων Β. με τη βοήθεια τύπου)
2.3. Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Γεωμετρία
1. Ισότητα τριγώνων
2. Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων
3. Θεώρημα του Θαλή

Κατεβάστε την ύλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να αποστείλετε με email στη διεύθυνση scholarship@palladio.edu.gr μαζί με τη σχετική αίτηση είναι:

1: Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα 2 τελευταία χρόνια (Φορολογικά Έτη 2022 και 2021)

2: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) Φορολογικού Έτους 2023 και 2022 για τα Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2022 έως 31-12-2022 και από 1-1-2021 έως 31-12-2021 (δύο τελευταία έτη)

3: Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (Ε2) Φορολογικού Έτους 2022 και 2021

Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ.

Οι υποτροφίες αφορούν τα βασικά δίδακτρα (δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά με σχολικό λεωφορείο). Για να διατηρήσουν τα παιδιά τις υποτροφίες τους, θα πρέπει και στις επόμενες τάξεις να συγκεντρώσουν το 95% της συνολικής βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα και επιπλέον, να έχουν «εξαιρετική» διαγωγή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία.


Υποβολή Αίτησης           

Για απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας:

    Στο τηλέφωνο: 210 8979459
    Στο e-mail: secretary@palladio.edu.gr