Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου και Λυκείου

Βασικός άξονας εκπαίδευσης είναι η πρωτοβουλία και το κίνητρο: τα παιδιά αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, συμμετέχουν σε θεατρικά και εικαστικά δρώμενα, ενώ εκπαιδεύονται συστηματικά στην πληροφορική. Κάθε παιδί, στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, υποστηρίζεται ψυχολογικά, ώστε μαζί με την παιδεία που παίρνει από το σχολείο να μπορεί να αναπτύσσει σωστή συμπεριφορά στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και πέρα από αυτό.

Το σχολείο μας, μετά από πολλά χρόνια παρουσίας ως Γυμνάσιο και Λύκειο στην ελληνική κοινωνία, εξακολουθεί να αναζητά τρόπους προσέγγισης των νέων παιδιών για τη μετάδοση και αφομοίωση γνώσεων, νέων ιδεών και αξιών, σ' ένα κόσμο που είναι εξελισσόμενος αλλά και ανταγωνιστικός.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και εμπλουτισμένο σε ώρες και μαθήματα, αφού αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις, σε 45 την εβδομάδα (9 διδακτικές ώρες κάθε μέρα).

Συγκεκριμένα, εμπλουτίζουμε το πρωινό πρόγραμμα του Δημοτικού σε δύο άξονες:

  • Ποσοτικά: αυξάνονται σε όλες τις τάξεις οι ώρες διδασκαλίας
  • Ποιοτικά, με δικό μας υλικό: δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις, φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σ' όλες τις τάξεις. Παράλληλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εργασίες, ώστε βαθμιαία να καλλιεργήσουν συλλογικότητα, κριτική σκέψη και ωριμότητα. Με χρήση διαδραστικών πινάκων και tablets σε διδασκαλία 1:1 τα παιδιά γρήγορα κατακτούν τους διδακτικούς στόχους.
TUTORING & MENTORING
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Tutoring

Εξατομικευμένη Διδασκαλία (Tutoring)

Ο μικρός αριθμός μαθητών και η ομοιογένεια των τμημάτων μας, εξασφαλίζει την ομαλή ροή της ύλης. Όμως κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός Για να αποφύγουμε τη δημιουργία κενών που μπορεί να οφείλονται στην ιδιαιτερότητα κάποιου μαθήματος ή σε πιθανές απουσίες, εισάγουμε την επιλεκτική εξατομικευμένη διδασκαλία.

Καθηγητές – μέντορες (Mentoring)

Κάθε παιδί χρειάζεται έναν εκπαιδευτικό που θα έχει τη συνολικά εικόνα του ως μαθητή, γνωστικά αλλά και συναισθηματικά.  Γι’ αυτό κάθε τμήμα έχει τον καθηγητή-καθοδηγητή με τον οποίο θέτει στόχους, μοιράζεται προβληματισμούς και αξιολογεί την επίτευξη των στόχων του. Ο καθηγητής-μέντορας, συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, την εκπαιδευτική ψυχολόγο, τη διεύθυνση και τους γονείς,  εντοπίζει έγκαιρα αδυναμίες, επαναδιατυπώνει τους στόχους. Παράλληλα, ενθαρρύνει την προσπάθεια και επιβραβεύει τα καλά αποτελέσματα, με σκοπό την ενίσχυση του μαθητή.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.