Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Διευρυμένο Πρόγραμμα Γυμνασίου

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ, έχουμε την εμπειρία και την κατάρτιση για να καθοδηγήσουμε τα παιδιά στο καινούργιο κεφάλαιο της μαθητικής τους ζωής. Επιμένουμε στην ουσία της γνώσης, έτσι ώστε οι μαθητές να επιτυγχάνουν τους διδακτικούς στόχους, χωρίς να απαιτούνται υπερβολικές ώρες μελέτης ή πρόσθετη εξωσχολική ενίσχυση. Η διδασκαλία γίνεται διαθεματικά, με αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα αλλά και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δημιουργώντας τους αυριανούς πολίτες του κόσμου, οι ξένες γλώσσες αποτελούν προτεραιότητα. Η γλωσσομάθεια ενισχύεται με επιπλέον ώρες στο πρόγραμμα σπουδών, με στόχο την εμβάθυνση στην γραμματική, τη διεύρυνση του λεξιλογίου, την καλλιέργεια της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
Στα πλαίσια της συνεχής προσπάθειας βελτίωσης και εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας των παιδιών, προσθέτουμε το πρόγραμμα "Αγωγή Λόγου". Μια πολύ ενδιαφέρουσα διδακτική ώρα με ρητορικούς αγώνες, που στοχεύει στην απόκτηση ευχέρειας παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Έτσι, οι μαθητές αξιοποιούν δημιουργικά το λόγο και αναπτύσσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κοινό.
Το μάθημα των μαθηματικών τώρα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ενισχύουμε το μάθημα με την ώρα "Μαθηματικής Σκέψης". Σκοπός μας, η ανάπτυξη και εξέλιξη μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από την επίλυση γρίφων και σπαζοκεφαλιών. Έτσι, συνδέουμε τα μαθηματικά με καθημερινά προβλήματα και δημιουργούμε ερεθίσματα για την ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής.
Ο προγραμματισμός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στην παγκόσμια εκπαιδευτική στρατηγική και την πιο σημαντική δεξιότητα στο δυτικό κόσμο. Η ένταξη της στο διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών μας έχει σκοπό τη διαρκή επαφή των παιδιών με την τεχνολογία, την εισαγωγή στον αλγοριθμικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της πρακτικής σκέψης.
Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών ενισχύονται με  επιπλέον πειραματικές ώρες, με σκοπό την εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία που θα χρειαστεί στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ενισχύουμε το πρόγραμμα σπουδών με επιπλέον ώρες καλλιτεχνικών μαθημάτων και δράσεων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Χορό, Μουσική κ.α.). Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών χρόνων, απαιτεί την εμβάθυνση σε αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τις τέχνες.
«Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ»… Αυξάνουμε τις ώρες του μαθήματος της Γυμναστικής με σκοπό να συμβάλουμε στη σωστή σωματική ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία ισορροπημένων προσωπικοτήτων, που γνωρίζουν να θέτουν στόχους και να τους πετυχαίνουν.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Φροντιστήριο Λυκείου

Στο Λύκειο, η μελέτη εξελίσσεται σε φροντιστηριακό μάθημα. Οι καθηγητές μας αναλαμβάνουν απόλυτα την προετοιμασία των παιδιών σε όλους τους γνωστικούς τομείς των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η προετοιμασία των παιδιών ξεκινάει από την Α' Λυκείου.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.