Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Ασφάλεια και Συνεργασία

Η επιλογή των εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειό μας γίνεται με πολλαπλά κριτήρια: την ικανότητα επικοινωνίας, τις γνώσεις και την εμπειρία, την προσωπικότητα και την ευαισθησία τους. Στο σχολείο μας φροντίσαμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με άριστους καθηγητές και σωστή υλικοτεχνική υποδομή, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις με μεθοδικότητα, πείραμα και έρευνα. Οι στόχοι του Γυμνασίου και του Λυκείου ολοκληρώνονται με τη μετεκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν επιστημονικές εξελίξεις και διδακτικές μεθόδους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Γυμνάσιο και Λύκειο - Ασφάλεια

Είναι πολύ σημαντικό ένα σχολείο να είναι ένας απόλυτα ελεγχόμενος χώρος. Σε ένα οικογενειακό σχολείο όπως το ΠΑΛΛΑΔΙΟ, αυτό εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό. Η παρεχόμενη ασφάλεια στα παιδιά είναι πολλαπλή. Υπάρχει συνεχής εποπτεία της εισόδου και των εξωτερικών χώρων του σχολείου, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα επιτηρούν τους χώρους για την ασφάλεια των μαθητών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Γυμνάσιο και Λύκειο - Συνεργασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο των νέων παιδιών, είναι η στενή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή προσωπικά με τους καθηγητές. Παράλληλα, κάθε μήνα, υπάρχει απογευματινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και να παραλάβουν τους ελέγχους τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Γυμνάσιο και Λύκειο - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα παιδιά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα πρέπει να αποκτήσουν τα ερεθίσματα ώστε να αποφασίσουν το είδος σπουδών που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος του Λυκείου, προκειμένου να επιτύχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και αργότερα την κοινωνική τους καταξίωση. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας δημιούργησε τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού πλαισιωμένο από έμπειρους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, των οποίων ο ρόλος είναι συμβουλευτικός αλλά και καθοριστικός τις περισσότερες φορές για το μέλλον των παιδιών. Το τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνά μεταξύ άλλων τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες, τους στόχους, την προσωπικότητα, την σκέψη, την ψυχολογία των νεαρών μαθητών και στη συνέχεια με διάλογο, ενθάρρυνση, επιχειρήματα, ερεθίσματα θέτει τους μελλοντικούς στόχους, οι οποίοι με την αποφοίτηση από το Λύκειο, θα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Οι βάσεις για την ολοκλήρωση της σχολικής και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του μαθητή μπαίνουν στο γυμνάσιο. Γι’ αυτό το λόγο εισάγουμε τη δημιουργία «βιογραφικό του μαθητή» στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις, συμμετοχές και πρωτοβουλίες. Το βιογραφικό εμπλουτίζεται συνεχώς και συνοδεύει τα παιδιά σε όλη τους τη σχολική ζωή ενώ αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο για τη συνέχεια των σπουδών τους.

  • Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις. Έτσι, μαθαίνουν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον και να στέκονται δίπλα στο συνάνθρωπό τους.
  • Τα παιδιά συμμετέχουν σε θεατρικές ομάδες, μουσικά σχήματα και αθλητικές διοργανώσεις. Έτσι, αναδεικνύονται πολλές πτυχές της προσωπικότητάς τους και ενισχύονται πολλαπλές μορφές δημιουργικότητας.
  • Συνδέουμε δράσεις και μαθήματα με πραγματικούς τομείς της οικονομίας. Οι μαθητές μας δημιουργούν εικονική επιχείρηση, αναλαμβάνουν τους ρόλους των στελεχών, καταρτίζουν επιχειρησιακό πλάνο και συμμετέχουν σε επιχειρηματικούς αγώνες.

Ρωτήστε μας, θα σας απαντήσουμε αμέσως!

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και εμείς θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά.