Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Τμήμα Τεχνολογίας

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ. Το σχολείο μας, θεωρώντας αυτονόητη την ανάγκη ουσιαστικής εκπαίδευσης των μαθητών στους υπολογιστές, έχει εισάγει την Πληροφορική στο βασικό πρόγραμμα από την Α' Δημοτικού. Έχει επίσης ενισχύσει τις εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και έχει εμπλουτίσει την ύλη του Δημοτικού με μαθήματα εισαγωγής σε βασικές χρηστικές εφαρμογές αλλά και γενικότερες γνώσεις πληροφορικής. Στο μάθημα του Coding τα παιδιά εισάγονται στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, φτιάχνουν τις δικές τους εφαρμογές, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, παίρνουν αποφάσεις και λύνουν προβλήματα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Τμήμα Τεχνολογίας - Εργαστηριακή Υποδομή

Το σχολείο μας διαθέτει τρία εργαστήρια με υπολογιστές τελευταίας γενιάς και σύγχρονο λογισμικό. Οι υπολογιστές όλων των σχολείων μας είναι δομημένοι σε δίκτυο και η πρόσβαση στο Internet είναι συνεχής. Προκειμένου να ελέγχονται οι δικτυακοί τόποι που είναι προσπελάσιμοι από τους μαθητές η πρόσβαση γίνεται μέσω διακομιστή ο οποίος διαθέτει πολύ ισχυρά φίλτρα αποκλεισμού ανεπιθύμητων διευθύνσεων.

iPad
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Τμήμα Τεχνολογίας - iPad

Είμαστε ένα από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που έβαλαν το μαθητικό iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από τη Δ' Δημοτικού, τα παιδιά έχουν στο ατομικό τους iPad όλα τα βιβλία σε διαδραστική μορφή. Ταυτόχρονα, συνεργάζονται και δουλεύουν σε ομάδες, με χρήση της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας και ψηφιακών εργαλείων. Το Τμήμα Ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού δημιουργεί τα δικά μας ψηφιακά βιβλία. Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και βελτιώνουν θεαματικά τις επιδόσεις τους.

PROJECT BASED LEARNING
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Τμήμα Τεχνολογίας - Project-Based Learning

Στο μάθημα της Πληροφορικής τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία εντύπων, ιστολογίων, μικρών ταινιών, ηλεκτρονικών περιοδικών. Συνεργαζόμαστε με την Binary Logic, η οποία μας παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό και την τεχνογνωσία, ώστε να κάνουμε το μάθημα της Πληροφορικής πιο ουσιαστικό και ενδιαφέρον!

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ - Τμήμα Τεχνολογίας - Ρομποτική

Με απλά, στην αρχή, και πιο σύνθετα, αργότερα, προγραμματιζόμενα ρομπότ, τα παιδιά μαθαίνουν τις πρώτες αρχές προγραμματισμού: διδάσκονται αλγοριθμικές δομές, λύνουν προβλήματα υλικού και λογισμικού και τέλος, κατασκευάζουν τα δικά τους ρομπότ, συμμετέχοντας σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ