ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ "ONLINE"
16 Μαρ 2020

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ "ONLINE"

Η εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατα και στην Ελλάδα, καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο είδος διδασκαλίας, τη λεγόμενη  «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Η ευελιξία στη μάθηση, μακριά από τον φυσικό χώρο του σχολείου, κοντά όμως σε εκπαιδευτικούς που προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους καθημερινά στα νέα δεδομένα, είναι μια πρόκληση που τις προηγούμενες ημέρες προσπαθήσαμε σε συνεργασία πάντα και αλληλεπίδραση με τους μαθητές μας να αντιμετωπίσουμε.

Οι τελευταίοι με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, μέσα από σχεδιασμένα online προγράμματα, κατάφεραν να ανταποκριθούν στα μαθησιακά τους καθήκοντα. Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις που συνεργάστηκαν μεταξύ τους στα πλαίσια της ομάδας για την ανεύρεση υλικού, πειθαρχώντας στους κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρώσουν, για παράδειγμα, μια εργασία που τους ανατέθηκε.

Η άμεση ανατροφοδότηση της προσπάθειάς τους με αρωγό την τεχνολογία συνέβαλε σε μια θετική αποτίμηση που αποδεικνύει, πράγματι, ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο ευέλικτη κι ελκυστική στους μαθητές μας, εφόσον ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση της, κατανοούν το μάθημα διαδικτυακά και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Στηρίζουμε, λοιπόν, τα online μαθήματα, τη ζωντανή μετάδοση της νέας ύλης αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος των μαθητών μας και αντιμετωπίζουμε τη δεδομένη δυσκολία ως μια εμπειρία που θα μας κάνει πιο ώριμους, ικανούς να μαθαίνουμε “online”.

Σχετικά Άρθρα

Κανένα άρθρο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε.
Αρχείο
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες