28 Φεβ 2016

TALKING ABOUT ART

A challenging project was assinged to the students of our sixth class. The children were given a list of the most famous paintings. Then they were asked to choose one work of art and create a project on their iPads. The students had to present not only the painting and refer to its connotations but also to talk about the life and beliefs of the painter as well as the art movement he represented. 

Mona Lisa, The Creation of Adam, The Scream, Guernica and The Lilies were some of the paintings that sparked our student's interest and although the project seemed demanding the outcome is really worth noting.

Σχετικά Άρθρα

Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε.
Αρχείο
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες