Μαθηματικοί Διαγωνισμοί: Μία Διαγωνιστική Διαδικασία ή μία Επένδυση για το Μέλλον;

Με μεγάλη ικανοποίηση, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στους μαθηματικούς διαγωνισμούς κάθε είδους. Οι μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου μας συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Καγκουρό», που διεξάγεται στη χώρα μας από το 2006. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελείται από προβλήματα που απαιτούν δημιουργικότητα, φαντασία και διαισθητική ικανότητα.

Αντιστοίχως, οι μεγαλύτεροι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, καθώς και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής που διοργανώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου τύπου διαγωνιστικές διαδικασίες έχει πολλαπλά οφέλη γι’ αυτούς. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με θέματα των οποίων η επίλυση αποτελεί πρόκληση και απαιτεί την αξιοποίηση τόσο του γνωστικού τους υπόβαθρου όσο και την υιοθέτηση εκ μέρους των μαθητών, εξειδικευμένων τεχνικών επίλυσης ασκήσεων-προβλημάτων. Συνάμα, είναι απαραίτητη και η πνευματική προετοιμασία των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίσουν ψύχραιμα και μεθοδικά προβλήματα προχωρημένου επιπέδου.

Η υιοθέτηση εκ μέρους των μαθητών των παραπάνω στάσεων και τεχνικών, συνεπικουρούμενη από την επαφή τους με μαθηματικά που υπερβαίνουν τη σχολική διδακτέα ύλη τους δίνει την ευχέρεια, αφενός να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και αφετέρου να προετοιμαστούν αρτιότερα για τις σημαντικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στο μέλλον. Εξάλλου η συμμετοχή των μαθητών στους μαθηματικούς διαγωνισμούς τους δίνει κίνητρο να ασχοληθούν με τα μαθηματικά πιο συστηματικά και να αναπτύξουν την αγάπη τους για αυτά. Οι μαθηματικοί διαγωνισμοί προσφέρουν, επίσης, τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τριβή με τομείς των μαθηματικών, όπως τα Διακριτά Μαθηματικά και η Θεωρία Αριθμών που αποτελούν τομείς των μαθηματικών με ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Όπως αναφέρει η Αmerican Mathematical Association, η συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς είναι μια διεθνής πρακτική, η οποία θεωρείται σημαντική τόσο όσον αφορά στην καλλιέργεια των μαθηματικών δεξιοτήτων, όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την οικοδόμηση της μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μαθητών. Παράλληλα, οι μαθητές που συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με άτομα που ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινότητα η οποία περιστρέφεται γύρω από τα μαθηματικά. Τέλος, η επιτυχία σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ένα άτομο να επιτύχει μια υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή καριέρα, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την προσέλκυση του ενδιαφέροντος μεγάλων οργανισμών και εταιριών που ασχολούνται με την καινοτομία και την επιστήμη.  

Κατηγορίες: Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
  • Πρόσφατα
  • Δημοφιλή
  • Ετικέτες