Αναπτύσσοντας τις Θετικές Επιστήμες

I - Όραμα και στόχοι 

Οι θετικές επιστήμες είναι ένας ακόμα σημαντικός τομέας στον οποίο το ΠΑΛΛΑΔΙΟ επενδύει και επιδιώκει να εξελίσσεται συνεχώς, με στόχο να ακολουθεί και να συμμετέχει στα δεδομένα της εποχής. Μέσα από την πρωτοποριακή διδασκαλία των θετικών επιστημών αποσκοπεί στο να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, μυώντας τους με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο στα γεγονότα και τα φαινόμενα. Το παιδί δεν είναι απλά υποχρεωμένο να αφομοιώσει άκριτα κάποιο προκατασκευασμένο σύνολο γνώσεων που εκπέμπει ο εκπαιδευτικός. Αντίθετα οδηγείται σε σπουδαία συμπεράσματα και γνώσεις μέσα από τον συνεχή πειραματισμό, την έρευνα και την εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με τα πρόσωπα που απαιτείται κάθε φορά. 

II - Περιγραφή Έργου 

Η ανάπτυξη του τομέα των θετικών επιστήμων γίνεται πολύπλευρα. Σε αυτό συμβάλλει θετικά το SATLab (Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Τεχνών) και η χρήση tablet σε διδασκαλία 1:1, καθώς τα παιδιά μπορούν να ασχολούνται με σχετικές εφαρμογές και να αναζητούν πληροφορίες. Τη φετινή χρονιά επιδιώξαμε στοχευμένες συνεργασίες με αναγνωρισμένους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα. Συγκεκριμένα, φέτος, οι μαθητές της Ε' Δημοτικού συνεργάζονται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) συμμετέχοντας στον πρώτο ευρωπαϊκό διαγωνισμό Astro Pi, ενώ παράλληλα οι μαθητές της Στ' Δημοτικού συνεργάζονται με το CERN πραγματοποιώντας πειράματα που σκοπό έχουν να αναδείξουν τη χρησιμότητα της φυσικής στο αρχαίο ελληνικό θέατρο στα πλαίσια του προγράμματος "Playing with protons".  

Πρόγραμμα "Playing with protons" 

 • - Το ενδιαφέρον γεννήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές όταν ζήτησαν περισσότερα πειράματα στη διδασκαλία.  
 • - Τότε επιδιώξαμε επικοινωνία με το CERN στην οποία ανταποκρίθηκε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ. Άγγελος Αλεξόπουλος. 
 • - Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές συναντήσεις για την εύρεση θέματος το οποίο καταλήγει να συνδυάζει τη φυσική με τη μουσική αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της πρώτης στην αρχιτεκτονική του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.  
 • - Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πειράματα με απλά υλικά που βοηθούν τους μαθητές να οπτικοποιήσουν τη μορφή του ήχου και να κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η διάχυση και η διάδοση ήχου.  
 • - Στο μέλλον η αυλαία του προγράμματος θα κλείσει με μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο αρχαίο ελληνικό θέατρο της Επιδαύρου.  

Για τη συμμετοχή στον 1ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Astro Pi η πορεία μας ήταν η εξής: 

 • - Ανακαλύψαμε με τους μαθητές την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία καλούσε τους μαθητές να προτείνουν ένα επιστημονικό πείραμα για να εκτελεστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) χρησιμοποιώντας το Astro Pi και τους αισθητήρες του, έναν μικρό υπολογιστή εφοδιασμένο με αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να πάρουν περιβαλλοντικές μετρήσεις από το εσωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, να ανιχνεύσουν την κίνησή του γύρω από τη Γη και να μετρήσουν το μαγνητικό της πεδίο.
 • - Μετά από προτάσεις των παιδιών, καταλήξαμε στο προτεινόμενο πείραμα και συμπληρώσαμε τη φόρμα υποβολής περιγράφοντας τη μέθοδό μας.  
 • - Σχεδόν ένα μήνα μετά ενημερωθήκαμε ότι είχαμε προκριθεί στην επόμενη φάση και παραλάβαμε ένα Astro Pi, ίδιο με αυτό που υπάρχει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αμέσως, αρχίσαμε να το συναρμολογούμε. 
 • - Πρώτα έπρεπε να φέρουμε εις πέρας μια επιστημονική αποστολή που μας έθεσε ο αστροναύτης Thomas Pesquet. 
 • - Ύστερα έπρεπε να γράψουμε τον απαραίτητο κώδικα, για να εκτελεστεί το πείραμα που προτείναμε εμείς. 
 • - Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων για το ποιοι θα περάσουν στην τρίτη και τελευταία φάση. Εφόσον είμαστε μέσα σε αυτούς, θα μας δοθεί η ευκαιρία να "τρέξουμε" το πρόγραμμά μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιστήμονες στη Γη για περαιτέρω έρευνα. 
 • - Στο μέλλον προγραμματίζουμε να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα που θα καταγράψουμε για μελέτη μέσα στο σχολείο αλλά και να χρησιμοποιήσουμε το Astro Pi σε νέες προκλήσεις που θα δημιουργήσουμε οι ίδιοι. 

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - Καινοτομία 

Κατά την εκτέλεση του έργου το σχολείο μας μπόρεσε να: 

 • - Συνεργαστεί με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες, κέντρα ερευνών (CERN) και οργανισμούς (ESA) για εκπαιδευτικά διεθνώς αναγνωρισμένα ταξίδια στον κόσμο της Φυσικής και της Αστρονομίας.  
 • - Προσεγγίσει εκ νέου δημιουργικά και διαφορετικά την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.  
 • - Συνδυάσει τη Φυσική με τις Τέχνες.  
 • - Αναπτύξει το ερευνητικό πνεύμα μέσω πειραμάτων. 
 • - Βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα. (Coding υψηλού επιπέδου, συνεργασία γύρω από ένα κοινό έργο, επίλυση προβλημάτων) 
 • - Δημιουργήσει και παράξει έργο μέσα από τους ίδιους τους μαθητές. 
 • - Διευρύνει τις γνώσεις μέσα από επαφή με ζητήματα που στο μέλλον θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα τα οποία θα απασχολούν την ανθρωπότητα. 

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια 

Από την αρχή του έργου αντιμετωπίσαμε προκλήσεις αλλά και εμπόδια. 

 • - Ασχοληθήκαμε με θέματα που είναι δυσνόητα για τους μαθητές (καμπυλότητα χωροχρόνου, τροχιές δορυφόρων). Βρήκαμε πρωτότυπους τρόπους να απλοποιήσουμε και να μεταδώσουμε τις έννοιες στα παιδιά χωρίς να χάνεται η επιστημονικότητά τους. 
 • - Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις λιγοστές εκπαιδευτικές ώρες και στα δυο εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, η σωστή αξιοποίηση των ωρών και ο κατάλληλος προγραμματισμός έφερε τα βέλτιστα αποτελέσματα.  
 • - Μας απασχόλησε η πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Καθώς στη Στ' τάξη έχουν διδαχτεί τις έννοιες ήχος, κύμα, διάδοση, ανάκλαση υπήρχε ανησυχία για το πόσο ενδιαφέροντα θα ήταν τα μαθήματα. Η ανακαλυπτική και παιγνιώδης ωστόσο μάθηση μέσω των πειραμάτων δημιούργησε το ασφαλέστερο κλίμα για την αντιμετώπιση αυτού του φόβου. Αντίστοιχα στην Ε’ έπρεπε να τους παρουσιαστεί όλο αυτό το καινούργιο αντικείμενο με τρόπο που δε θα τους φόβιζε αλλά θα τους γεννούσε την επιθυμία να μάθουν όσο δύσκολο κι αν ήταν. 
 • - Επιμορφωθήκαμε επιπρόσθετα από την πλευρά μας, καθώς κάποιοι τομείς ήταν εντελώς άγνωστο έδαφος και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. 

V - Άλλα Δεδομένα 

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του έργου μας είναι πως καταφέρνει: 

 • - Να διαμορφώνει νέους πρόθυμους να ασχοληθούν και να κατανοήσουν ζητήματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του PISA για την Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα του σχολείου μας για το έτος 2015-2016 το 77% των γονέων είναι πολύ ικανοποιημένοι από την πρόοδο του παιδιού στον τομέα της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 • - Να συμβάλλει στη νοητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη λεπτοκινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Εν κατακλείδι, η μέθοδος με την οποία αναπτύσσουμε και επιλέγουμε να  διδάσκουμε στα παιδιά μας τις θετικές επιστήμες, τα βοηθά να αντιληφθούν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους θωρακίζοντάς τα με εφόδια απαραίτητα για το μέλλον.

Κατηγορίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες