Καινοτομία και Πρωτοπορία στη Διδασκαλία των Αγγλικών

I - Όραμα και στόχοι / Πρόγραμμα 

Το όραμά μας στο ΠΑΛΛΑΔΙΟ είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας κατάλληλα, ώστε να γίνουν ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Βασική προϋπόθεση, για να το υλοποιήσουμε, αποτελεί η προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες των μαθητών μας. Για τον λόγο αυτό ο εκσυγχρονισμός του τρόπου δουλειάς μας στο μάθημα των Αγγλικών είναι αναγκαίος και έχει ως στόχο να δώσει στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, για να κατακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα στην καθημερινότητά τους. 

Στόχοι 

 • - Η σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας και η επιτυχημένη συμμετοχή των παιδιών σε εξετάσεις 
 • - Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
 • - Η ικανότητα να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα, όπως το Internet ή το Skype 
 • - Η δημιουργία παρουσιάσεων (presentations) και εργασιών (projects) 
 • - Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να γίνουν ανεξάρτητοι άνθρωποι 
 • - Να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για το μέλλον  
 • - Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά 
 • - Να μάθουν να οργανώνουν τη δουλειά τους, το υλικό και τις πληροφορίες που συναντούν 

II - Περιγραφή Έργου 

Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές ανάγκες των παιδιών μας, έχουμε σχεδιάσει τον προγραμματισμό μας στο μάθημα των Αγγλικών με βάση τους παρακάτω άξονες: 

 • - Τεχνολογία 
 • - Επικοινωνία – Εξωστρέφεια 
 • - Τέχνες / Λογοτεχνία  
 • - Εξειδίκευση προσωπικού 

Μεθοδολογία  

 • - Τα Αγγλικά διδάσκονται καθημερινά στο σχολείο μας από το Νηπιαγωγείο με στόχο τη συνεχή επαφή των παιδιών με την ξένη γλώσσα 
 • - Το πρόγραμμα των Αγγλικών στο Δημοτικό έχει ενισχυθεί με μία επιπλέον ώρα (5+1), την ώρα του CLIL (Content and Language Integrated Learning). Τα παιδιά διδάσκονται τα Αγγλικά βιωματικά, επεξεργάζονται αγγλικά μυθιστορήματα, δημιουργούν projects και διδάσκονται υλικό των ελληνικών μαθημάτων στα Αγγλικά. 
 • - Στο Γυμνάσιο υπάρχει ώρα Αγγλικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές διαβάζουν και αναλύουν το μυθιστόρημα ‘Lord of the Flies’ στην ειδικά διαμορφωμένη Flexi Class του σχολείου μας. Επιπλέον, κάνουν extra projects: παρακολουθήσαμε την ομιλία του Martin Luther King, ακούσαμε την απαγγελία του ποιήματος του  Rudyard Kipling ‘If’ και αναλύσαμε τις βασικές τους ιδέες και νοήματα. 
 • - Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού οι μαθητές διαβάζουν μυθιστορήματα και τα επεξεργάζονται στην τάξη. Στις μεγαλύτερες τάξεις υπάρχει η δυνατότητα να διαβάσουν μυθιστορήματα στο iPad, τα οποία συνοδεύουν το Student’s Book στο οποίο δουλεύουμε. 
 • - Τα παιδιά κυρίως των μικρών τάξεων κάνουν puppet presentations και crafts μαθαίνοντας έτσι πιο ευχάριστα και εύκολα αγγλικά κείμενα.  
 • - Παρακολουθούν αγγλικές παραστάσεις και διαδραστικά θεατρικά δρώμενα. 
 • - Συμμετέχουν στις παραστάσεις του σχολείου. 
 • - Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε συνέδρια (ECNAIS) κάνοντας παρουσιάσεις στα αγγλικά. 
 • - Επικοινωνούν με παιδιά από όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος Penfriends του Cambridge University. Ανταλλάσσουν κάρτες και μαθαίνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται με παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων. 
 • - Συμμετέχουν στα προγράμματα του eTwinning κάνοντας εργασίες, παρουσιάσεις ή στέλνοντας τα έργα τους. 
 • - Χρησιμοποιούν την εφαρμογή Skype για να μιλήσουν με παιδιά σε άλλες χώρες, να παρακολουθήσουν virtual trips, να μιλήσουν με γνωστούς ανθρώπους. 
 • - Μέσω της πλατφόρμας του Edmodo επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Επιπλέον, κάνουν τις εργασίες τους καθώς και τα καθημερινά τους καθήκοντα. 
 • - Τα μαθήματα της Πληροφορικής, των Καλλιτεχνικών και της Γυμναστικής γίνονται στα αγγλικά ακολουθώντας την Bilingual μέθοδο εκπαίδευσης.  

Υποδομή  

 • - Καταφέραμε να πείσουμε τον εκδοτικό οίκο της Burlington, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, να φτιάξει μόνο για το σχολείο μας τα Student’s books και Grammar Books ψηφιακά και οι μαθητές μας πλέον μπορούν να τα έχουν στο iPad τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ευκολότερα τις ασκήσεις και ανά πάσα στιγμή να ακούνε το κείμενο ή να κάνουν εξάσκηση στο listening. Ταυτόχρονα φτιάξαμε σε iBook τις επαναληπτικές ασκήσεις των παιδιών, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση φωτοτυπικού χαρτιού. Οι μαθητές, αφού κάνουν τις ασκήσεις, τις στέλνουν στην καθηγήτρια και ενημερώνονται ταυτόχρονα για τα λάθη τους. Επιπλέον, φτιάξαμε σε pdf και keynote το λεξιλόγιο των βιβλίων, top tips για εκθέσεις, τη θεωρία της γραμματικής και extra γραμματικά φαινόμενα, τα οποία οι μαθητές έχουν κατεβάσει στο iPad τους. 
 • - Η καθημερινή χρήση του smartboard μας βοηθάει στην καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος. Κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα. Φέρνει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την ξένη γλώσσα και την προφορά της. Ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών και τους κάνει πιο δεκτικούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 
 • - Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που μας παρέχει το iPad και κυρίως το keynote τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν εργασίες (projects) και παρουσιάσεις (presentations) απαραίτητες στις σπουδές και στην εργασία τους αργότερα. Επιπλέον, τα παρουσιάζουν στην τάξη και αποκτούν έτσι μεγάλη εξοικείωση, όταν χρειάζεται να μιλήσουν μπροστά σε κοινό. 
 • - Οι μαθητές μας κάνουν μέγιστη χρήση της τεχνολογίας και κυρίως του iPad στην τάξη. Χρησιμοποιούμε εφαρμογές που παροτρύνουν τα παιδιά να δημιουργήσουν, να μάθουν πιο ευχάριστα και να εργαστούν ομαδικά. Στις μικρές τάξεις οι εφαρμογές sock puppets και toontastic, ενώ το flipboard και το puddlet στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το classcraft στο Γυμνάσιο ενισχύουν το ενδιαφέρον για μάθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς βασίζονται στο gamification. 
 • - Η χρήση του 3D Printer συμβάλλει στο να γίνεται πιο ευχάριστο το μάθημα. Η κατασκευή αντικειμένων και project από τα ίδια τα παιδιά κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, διευρύνει τους ορίζοντές τους και τα κάνει να εξοικειώνονται με την τεχνολογία. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με τα projects τους. Η διαδικασία αυτή τα βοηθάει να ενημερώνονται καλύτερα για κάθε θέμα που αναλαμβάνουν. 
 • - Οι μαθητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δανειστούν αγγλικά μυθιστορήματα από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας ανάλογα με το επίπεδό τους. 
 • - Συμμετέχουν ενεργά στην έκδοση του ηλεκτρονικού μας περιοδικού impressions και της εφημερίδας του σχολείου μας με αγγλικά άρθρα και εργασίες. 

IIΙ - Εξειδίκευση προσωπικού 

 • - Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου εκπαιδεύτηκε για να μπορεί να δημιουργεί υλικό για τα iPad.  
 • - Παρακολουθεί σεμινάρια, webinars, workshops και συχνές ημερίδες. 
 • - Εργάζεται πολλά χρόνια στο σχολείο.  
 • - Έχουμε αποκτήσει Badges και Certificates συμμετοχής στο Skype, eTwinning, Penfriends. 

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια 

 • - Να πείσουμε τους υπεύθυνους της Burlington να κάνουν τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ψηφιακά για να τα κατεβάσουν τα παιδιά στο iPad τους. 
 • - Να διαμορφώσουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για να μπορέσουμε να βάλουμε τις επιπλέον ώρες αγγλικών. 
 • - Να εκπαιδευτεί το προσωπικό για να δημιουργούν υλικό για iPad. 

V - Ποιοτικά Αποτελέσματα 

 • - Τα παιδιά συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία στις εξετάσεις τους: Young Learners, Pet, FCE, ECPE, ECCE. 
 • - Συμμετέχουν σε συνέδρια (ECNAIS) και διεθνείς διαγωνισμούς (Ultimaker Education Challenge) έχοντας σημαντικές διακρίσεις. Το σχολείο μας κέρδισε έναν 3D Printer. 
 • - Τα παιδιά κερδίζουν Badges και Certificates με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες. 

 

Κατηγορίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες