impressions: Ένα Παράθυρο στον Κόσμο

I - Όραμα και στόχοι

Το όραμα των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ είναι η διαμόρφωση υγιών, ολοκληρωμένων και ευτυχισμένων ανθρώπων. Στα πλαίσια του οράματος αυτού, στόχος μας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας δεξιότητες, όπως είναι η παρουσίαση των ιδεών τους, η έρευνα, η διάκριση της έγκυρης είδησης από τη μη έγκυρη, η ομαδικότητα, η συνεργασία. Για τον λόγο αυτό προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό περιοδικό, το impressions, το οποίο συγγράφουν και εκδίδουν οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και οι μαθητές του Γυμνασίου. Με αυτό το εργαλείο-μέσο, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές μας να αναπτύξουν βασικές ικανότητες τις οποίες στα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο θεωρούμε απαραίτητες, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένοι, υγιείς,  σκεπτόμενοι και ευτυχισμένοι ενήλικες.

Στόχοι του έργου είναι:

 • - Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της εκπαίδευσης
 • - Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των κινήτρων στην αποτελεσματική μάθηση
 • - Η βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών
 • - Η εργασία των μαθητών σε ομάδες
 • - Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • - Το αίσθημα της δημιουργικότητας
 • - Η επαφή των μαθητών με ανθρώπους του πνεύματος και των επιστημών
 • - Οι ευκαιρίες «ανάδειξης» νέων επιστημόνων μέσω της κριτικής ικανότητας και του φιλτραρίσματος των γνώσεων και των πληροφοριών
 • - Η διάδραση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με άλλους φορείς
 • - Η διεύρυνση των ορίων της σχολικής ζωής έξω από τα πλαίσια του σχολείου

II - Περιγραφή Έργου

Θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή η οποία θα είναι οικεία στους μαθητές και στην κοινότητα του σχολείου γενικά, αλλά συγχρόνως και να ακολουθεί το πνεύμα των καιρών. Έτσι, κατά τον σχεδιασμό του έργου δημιουργήσαμε τη δική μας εφαρμογή στο κατάστημα της Apple (App Store). Μέσα από την εφαρμογή αυτή διαμοιράζεται δωρεάν το περιοδικό.

 • - Το ΠΑΛΛΑΔΙΟ είναι το πρώτο σχολείο σε όλη την Ελλάδα που δημιούργησε το δικό του ψηφιακό περιοδικό. Το impressions έχει σύγχρονη μορφή, είναι πρωτότυπο και εξειδικευμένο.
 • - Η επιλογή μας ήταν να αναβαθμίσουμε την «κλασσική» σχολική εφημερίδα/περιοδικό. Θεωρήσαμε ότι μια ηλεκτρονική εφημερίδα είναι κάτι πιο μοντέρνο και συνεπώς πιο θελκτικό σε περισσότερα παιδιά, ώστε να συμμετάσχουν.
 • - Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δυνατότητες που μας δίνει το iPad, ώστε να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα.
 • - Απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, είναι προσιτό και εύχρηστο. Το γεγονός ότι το περιοδικό έχει τη δυνατότητα να διαβαστεί σε όλο τον κόσμο, αυξάνει το αίσθημα ευθύνης των παιδιών απέναντι στη δουλειά τους.
 • - Παράλληλα, το γεγονός ότι η απήχηση του περιοδικού είναι ποσοτικοποιημένη (μέσω του πλήθους των “downloads” του) βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • - Οι συμμετέχοντες-συντελεστές έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας μέσω ειδικής πλατφόρμας με έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Επίσης, το περιοδικό αποτελεί συνδετικό κρίκο του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινωνίας.
 • - Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών συγκεντρωμένος σε μικρή έκταση. Τα παιδιά έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα και ήχο. Ο περιηγητής συμμετέχει ενεργά λόγω της διαδραστικότητας του περιοδικού.
 • - Είναι οικολογικό, δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, αφού δεν εκτυπώνεται.

III - Εξειδικευμένη τεχνογνωσία - Καινοτομία

Δημιουργία εξειδικευμένης εφαρμογής: Όλα τα ψηφιακά περιοδικά της Apple πλέον, πρέπει να έχουν τη δική τους εφαρμογή, προκειμένου να δημοσιευτούν. Έτσι και το impressions έχει μια δική του ολοκληρωμένη εφαρμογή με τον τίτλο “Palladio Impressions”. Μέσα στην εφαρμογή υπάρχει το τελευταίο τεύχος του περιοδικού. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει εύκολα και γρήγορα και να περιηγηθεί στις σελίδες του. Κάνοντας συνδρομή ο εκάστοτε αναγνώστης έχει στα χέρια του και όλα τα προηγούμενα δημοσιευμένα τεύχη του περιοδικού, τα οποία μπορεί να κατεβάσει και να περιηγηθεί σε αυτά.

Διαδραστικό υλικό: Το impressions περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό διαδραστικό υλικό. Φωτογραφίες, βίντεο, υπερσύνδεσμοι προς εφαρμογές, προτάσεις βιβλίων και ταινιών, ξενόγλωσσα κείμενα και διάφοροι ιστότοποι του διαδικτύου προστίθενται πάνω στις σελίδες του περιοδικού και το καθιστούν διαδραστικό.

Πρωτότυπη συλλογή δεδομένων: Προκειμένου να οργανωθούν όλα τα δεδομένα από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες δημιουργήθηκε ένας φάκελος στο onedrive για επιχειρήσεις. Σε αυτόν είχαν πρόσβαση εκπαιδευτικοί και μαθητές και ανέβαζαν όλο το απαιτούμενο υλικό, το οποίο διορθώθηκε και αξιοποιήθηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του σχολείου μας για να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Επιτυχημένη επικοινωνία εμπλεκόμενων ρόλων: Οι μαθητές του σχολείου μας χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: τους ρεπόρτερ, τους αρθρογράφους, τη συντακτική ομάδα και τους φωτογράφους. Και οι τέσσερις ομάδες συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία, συνδύασαν πληροφορίες, ιδέες και φωτογραφίες και συνέθεσαν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιοδικό.

IV - Προκλήσεις - Εμπόδια

Σε ένα τέτοιο έργο φυσικά υπήρχαν προκλήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Τεχνικές Προκλήσεις:

 • - Σημαντικός ήταν ο χρόνος που απαιτήθηκε για να εγκριθεί η εφαρμογή από την ίδια την Apple. Υπήρξε κάποια τεχνική προδιαγραφή, όσον αφορά την IP, που έπρεπε να τηρηθεί. Το τμήμα ΙΤ του σχολείου με τη βοήθεια επίσημου αντιπροσώπου της Apple στην Ελλάδα, κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα και το ψηφιακό περιοδικό να δημοσιευτεί στο ευρύ κοινό.
 • - Υπήρξαν χρονικές καθυστερήσεις στην κατανομή όλου του διαθέσιμου υλικού στον προκαθορισμένο χώρο των σελίδων του περιοδικού.

Μη Τεχνικές Προκλήσεις:

 • - Υπήρξε μια μικρή πίεση χρόνου μέχρι να μαζευτεί όλο το απαραίτητο υλικό. Πολλές φορές ο συντονισμός πολλών και διαφορετικών ομάδων δεν μπορούσε να επιτευχθεί λόγω έλλειψης κοινών ωρών. Παρόλα αυτά, με σωστή κατανομή του χρόνου και συνεχείς συναντήσεις, οι ομάδες συνεργάστηκαν άψογα, αφού κατάφεραν να ενώσουν τα διάφορα κομμάτια και να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

V - Άλλα Δεδομένα

Η επιτυχία του συγκεκριμένου έργου φαίνεται τόσο από την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων όσο και από τα πιο απτά αποτελέσματα, τα οποία συνοψίζονται στον αριθμό των “downloads” του περιοδικού.

 • - Για τη δημιουργία του ψηφιακού περιοδικού, ήδη από το ξεκίνημά του, ενεπλάκησαν διάφοροι παράγοντες. Συνολικά, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης μαζί με τους εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν τα 16 άτομα (ποσοστό 34% έναντι όλων των εκπαιδευτικών όλου του σχολείου). Οι μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία ήταν περίπου 170 άτομα, ένα ποσοστό 53,5% όλου του σχολείου. Το εγχείρημα αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφού όλοι συνεργάστηκαν μέσα στις τεχνικές και χρονικές προδιαγραφές που είχαν καθοριστεί.
 • - Τα “downloads” του περιοδικού παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ήταν 766 και για τα δύο τεύχη. Παρουσιάστηκαν “downloads” τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, το impressions διαδίδεται δωρεάν και άμεσα σε όλον τον κόσμο.

Το impressions αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών μας, ώστε να επιτυγχάνεται το όραμα του σχολείου μας. 

Κατηγορίες: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Κατηγορίες
 • Πρόσφατα
 • Δημοφιλή
 • Ετικέτες